Taking the garbage out

Gewijzigd 3 oktober 2022

Hackable animalYuval Noah Harari zaait angst

Volgens deze professor in de geschiedenis en eerste adviseur van Klaus Schwab Yuval Noah Harari zijn mensen over afzienbare tijd hackable animals, manipuleerbare dierachtigen met godlike eigenschappen. We moeten hier echt meer over weten want het betreft iedereen die nu leeft. Waar hij over vertelt wordt NU al uitgerold. Zowel ideologisch als praktisch. Maar hij noemt een paar dingen vermoedelijk bewust niet.

Op het moment dat iemand op afstand hackable zou zijn moet er eerst instemming zijn vanuit "die animal", in dit geval de mens, die de artificial intelligence toegediend moet krijgen. Uiteraard praat je niet over "hacken" als er toestemming verleend is door, zoals hij het noemt, de "gehackte", maar over "toegankelijk door overéénstemming" of iets dergelijks.. Hij rept hier met geen woord over. Van de Covid "vaccins" weten we dat mensen een netwerkadres krijgen. Ze zijn met wifi "vindbaar". Grafeen, een grondstof in die Covid-prikken, fungeert als antenne. Voorts zijn er microchips gevonden die autonoom de netwerkfunctionaliteit IN het lichaam op poten zetten. Meer daarover hier. Met andere woorden; de 179 U.N. landen die hun handtekening onder Agenda 21 gezet hebben zijn al aktief een cyborg-samenleving aan het uitrollen via de, wat zij noemen, vaccins.

Yuval Noah Harari wil angst zaaien zodat "the herd", de kudde, in de nabije toekomst in zal stemmen met het "veilig opbergen" van al die biometrische data in één centrale databank: die van de WHO. De WHO is van zins de vaccinatieplicht verder uit te rollen en zo kan dus de cyborg slavery verder uitgebouwd worden. Op nationaal niveau hebben landen straks niks meer in te brengen op het gebied van gezondheidszorg. Deze politieke processen lopen nu as we speak. De World Health Organisation zal dit mondiaal coordineren. Vermoedelijk zal er geen ruimte zijn voor weigeraars van deze cyborg-assemblage prikken. De toekomst van deze weigeraars is ongewis. Maar hoever willen we dit met ons allen laten komen? Gaan wij dit toelaten? Dit is één van de gezichten van de nieuwe wereld orde, ook hierin integrale controle, ook onder de huid. Deze man ziet deze ontwikkeling als onafwendbaar.

Zoals Yuval Noah Harari in zijn betoog al zegt zal het het monitoren en controlleren geschieden vanuit de binnenzijde van het lichaam, en niet langer meer zoals nu gebeurt via bewakingscamera's en dataoutput door, nu nog genaamd, de mens zelf. De toegang-hebbers tot de biometrische data van de cyborg, was voorheen "mens" genaamd, heeft hierin het laatste woord. De lichamelijke integriteit is dan opgeheven. Volgens Yuval Noah Harari is toestemming krijgen hiertoe dan niet meer noodzakelijk. Hij lult daar verder fijntjes overheen. Zie video.
In een ander videofragment geeft deze Yuval Noah Harari al aan dat de menselijke ziel, de vrije wil van mens op zijn laatste benen loopt.

Duidelijk is dat het WEF, waar deze man voor werkt, naar een mensheid toe wil die half robot, half mens is. Hier zijn ze in de practische zin al mee bezig. Zoals eerder gezegd bevatte de Covid-prikken al een tracking device. Deze Yuval Noah Harari wordt door het WEF ingezet als spinner om de kudde zover te krijgen dat ze zonder morren in de cyborg val lopen. Wanneer je op afstand manipuleerbaar bent, via 5G dus, is het over en uit met je persoonlijke vrijheid. Een anonieme netwerkbeheerder ergens achter een WHO of overheids toetsenbord bepaalt dan jouw leven.
Deze griezels van het WEF, en daar kunnen we Mark Rutte en Sigrid Kaag dus ook toe rekenen, ontberen ZELF menselijke eigenschappen zoals emphatie en compassie en die tekortkoming willen ze projecteren op anderen. Want ze vinden het maar lastig om om te gaan met gevoelens van anderen. Daar snappen ze zelf niks van. Psychopaten dus.


Young global leader tilting

Humans are now hackable animals. Wellicht dat er iets mis gegaan is bij de hack of had de hacker een kater of iets dergelijks?
Deze heeft overduidelijk nooit een ziel en nooit een vrije wil gehad. Sterk voorbeeld van Hariri's toekomstvisie op de mensheid!

Over 5 jaar loopt u er misschien ook zo bij.


WEF is sectarisch

En papa Schwab was een Nazi.

Meer over het WEF HIER