Affiches die beklijven

Gewijzigd 9 mei 2022


HAARP

Weersmanipulatie via elektromagnetische straling, het zgn. Geo-Engineering

Haarp Alaska

De Amerikaanse luchtmacht heeft het Congres officieel medegedeeld dat het van plan is het High Frequency Active Auroral Research Program, ook wel HAARP, in Gakona te Alaska te ontmantelen. HAARP, een project dat is bedacht door wijlen senator Ted Stevens, zal na volgende maand in de Verenigde Staten ophouden te bestaan.
Meer op YouTube hierover.
De Universiteit van Alaska heeft interesse getoond in de installatie, maar wil niet opdraaien voor de onderhoudskosten van 5 miljoen dollar per jaar. Een kwart eeuw geleden stond in het gebied een radarproject van het luchtmacht gepland, maar dat werd nooit voltooid.

De luchtmacht zegt het gebied in de toekomst niet langer nodig te hebben en vindt dat het geld beter ergens anders aan kan worden besteed. “We gaan de ionosfeer op andere manieren aansturen. Daar is HAARP oorspronkelijk voor ontworpen,” zei plaatsvervangend assistent-secretaris van de luchtmacht voor wetenschap en technologie David Walker. “Daarbij wordt energie in de ionosfeer geïnjecteerd om er de controle over te krijgen. Maar dat werk is al afgerond.” Dergelijke uitspraken hebben geleid tot de nodige complottheorieën, waarbij HAARP wordt afgeschilderd als een superwapen dat in staat is tot hersenspoeling of weermanipulatie en orkanen, tornado’s kan veroorzaken. Volgens wetenschappers is de mate van controle over de ionosfeer door HAARP te vergelijken met het gooien van een steen in de Grote Oceaan. Zelfs het in de hand werken van aardbevingen wordt verondersteld. Ook dit zou gebeuren door middel van ioniseren van de atmosfeer, met behulp van chemtrails.

HAARP bestaat uit een netwerk van 180 antennes die worden gebruikt om energie richting de ionosfeer te sturen. Vervolgens worden veranderingen in de stroom van geladen deeltjes gemeten. Stevens wist HAARP van de grond te krijgen toen hij nog een aanzienlijke invloed had op het Amerikaanse defensiebudget.

Tijdens een hoorzitting waarbij zes vertegenwoordigers van het Pentagon aanwezig waren, was iedereen het erover eens dat er geen toekomst is voor HAARP. Het laatste project, dat gepland staat voor de maand juni, wordt uitgevoerd door het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie. Als dat onderzoek is afgerond, gaat de installatie dicht. Walker zei dat de luchtmacht nog deze zomer wil beginnen met het weghalen van cruciale apparatuur. HAARP is een ‘faciliteit van wereldklasse’, maar het ministerie van Defensie heeft er geen belang meer bij, klinkt het nog. Tot in de bossen van zuid- oost Rusland zijn de installaties echter terug te vinden. In het noorden van Noorwegen is inmiddels een nieuwe installatie opgetuigd.

Mooi beeldmateriaal en meer uitleg hier.

HAARP en Chemtrails

Klik hier voor diepgaande info over HAARP, en over de combinatie HAARP en Chemtrails op https://www.geoengineeringwatch.org/. Extreem giftige stoffen worden met vliegtuigen in de atmosfeer gesproeid om ondermeer weersveranderingen te bewerkstelligen. Onder die giftige stoffen bevinden zich Grafeen, radio actieve stoffen als Polonium, Strontium, Barium en ook aluminium. Die laatste stof tast bij inademing vrijwel direkt de hersenen aan en bespoedigd zo o.a. Alzheimer. De HAARP installatie is een onderdeel van een complex weersbeinvloedingssysteem waar dus chemtrails ook onder vallen. Dit is Geo-engineering. De extreem giftige stof grafeen is ook gevonden in Covid-19 injecties, ook wel Corona- vaccinaties genoemd. Deze stof is lichtgevoelig voor electro-magnetische straling en kan toegepast worden als supegeleider, ook in bijvoorbeeld elektronica. Zelfs radiografisch essembleren is met grafeen mogelijk middels nano-chips. Meer over grafeen hier.

Uitvoerige uitleg over HAARP in Nederlands hier te downloaden op PDF
(Bron)

Chemtrails in Nederland: hier

Openbaringen van Johannes 11-6:

"6: Deze twee mannen hebben de macht om ervoor te zorgen dat het niet regent in de tijd dat ze profeteren. Ook kunnen ze het water in bloed veranderen en allerlei rampen over de aarde laten komen, zo vaak ze willen."
Mogelijk wordt hier H.A.A.R.P. bedoeld.

  HAARP in Waalwijk, Nederland.
  Herkenbaar aan de haast wiskundige liniaire symetrie in de wolkenformatie.
  Dit is wat microgolf transmissies kunnen doen.

  1: Roosendaal, 25 mei 2015,
  Deze foto lijkt een "photoshop", maar is dat beslist niet!
  Meteorologen pleegden destijds dit wolktype "cummulus Mamatus" te noemen, om de zichbare rondingen. In mijn rug had ik volle zon en voor mij een dikke laaghangende dreigende wolkenmassa die zeer snel overdreef. Er viel echter geen druppel!
  In deze periode begon ik met fotograferen van wolken omdat mij dingen begonnen op te vallen. Hier was overduidelijk sprake van weersmanipulatie. 2: Daarna een recente foto uit de provincie Antwerpen. De ribbels in de wolk verraden elektromagnetisch manipuleren (HAARP)
  3: Breda op 23 december 2021. De ribbelige struktuur is wederom zichbaar en kenmerkend voor HAARP

State of the art "klimaat in de war schop speeltje" van de U.S. Airforce. Volgens de laatste informatie niet meer in een baan om de aarde.