Affiches die beklijven zonder te plakken

Verre van demissionair

Tja, Hugo de Jonge en de komende verkiezingen.
Coca de Jonge leert snel. Hij heeft zijn eigen tactiek ontwikkeld om lastige vragen te pareren.
Mark Rutte zoekt doorgaans zijn toevlucht in omhaal met woorden, veel en snel praten, dat wat de laatste tijd een beetje overkomt als “uit zijn nek lullen”. Of hij geeft aan dat hij dit schriftelijk wil beantwoorden. Dan draaien er geen camera’s en zijn er geen getuigen die direct op de rem kunnen trappen. Hugo daarentegen, verkiest de agressieve methode. Hij snoert mensen de mond, academici, collega’s uit de tweede kamer, wanneer er niet in zijn vaccinatie/ New World Order straatje gepraat wordt. In deze registratie hieronder is goed te zien hoe zijn verstand het af laat weten en testosteron de overhand krijgt. De kamervoorzitter grijpt niet in (...). Haga stelt volkomen terechte vragen waar Hugo niet eerlijk over MAG en KAN zijn omdat zijn Nieuwe Wereld Orde agenda hem dat niet toelaat.
Hugo voert, net als Mark Rutte, beleid uit wat ze niet zelf bedacht hebben. En het beleid wat uitgevoerd moet worden kan beter niet uitgerold worden door mensen die bij hun volle verstand zijn. Deze "puppets" worden geacht de leugen daadwerkelijk voor WAAR te houden en dat als zodanig te communiceren. Mogelijk beschikt dit type mens over een sterk ontwikkeld psychlogisch "alter". Je zou haast bewondering krijgen voor zoveel overredingskracht. Voor alle duidelijkheid; het gaat hier om een pseudo "griepje". Hugo bezigd termen als "gevaarlijk" en "dodelijk".
Dit beleid wordt wereldwijd uitgerold as we speak.De “output” van dit beleid is in de praktijk op dit moment zo afwijkend van wat deze nieuwe nazi’s ons wijs proberen te maken dat ze ook niet anders kunnen dan hun verstand te laten varen en frontaal de confrontatie aan te gaan met kritiek die gestoeld is op gezond verstand en correcte analyse en conclusies. Gewoon een kwestie van zien wat er gebeurt en vervolgens luisteren naar wat ministers hier over beweren. Dit stemt vaak somber. Je valt af en toe van je stoel bij het zien hoe ze liegen of het gedrukt staat. Echt verschrikkelijk. Deze vragen zijn domweg niet met gezond verstand te pareren dus MOETEN criticasters wel met agressie op afstand gehouden worden. Cocaïne helpt hem daar mogelijk bij,
getuige deze foto's. Zijn pupillen scheuren zowat uit zijn oogbollen, zo groot zijn ze. Het is me werkelijk een raadsel waarom deze mensen nog altijd kunnen rekenen op de steun van de meerderheid van de bevolking.
Verder is het zo overduidelijk dat er kartelmatig besloten wordt in deze regering, getuige het stilzwijgend verlengen van de spoedwet met drie maanden. Dit moest eigenlijk eerst overlegd worden met de tweede kamer middels een debat hierover, zo was de afspraak. FvD polst collega’s om een debat te organiseren doch geen animo… De bevolking is integraal bang gemaakt en daardoor kunnen ze het ene grondrecht na het andere teniet doen.

Kartel/ Cordon

in Belgie is er zoiets als "het Cordon Sanitair", dit is een soortgelijke partijpolitieke constructie, eigenlijk een partijpolitieke samenspanning. Deze constructie dient daar om het Vlaams Belang (populaire nationalistische partij) buiten spel te zetten en buiten spel te houden.
Hier in Nederland dient die soortgelijke constructie om de Agenda 21 van de U.N. (Verenigde Naties) erdoor te trappen. Mogelijk zijn er kamerleden onder druk gezet of bedreigd, of zijn zelfs chantabel gemaakt zodat er meegewerkt wordt. De huidige politieke situatie is abnormaal te noemen. Een kamerlid deed de volgende uitspraak: “Er zijn in de politiek krachten actief waar je niet van kan winnen”. Dit kartel is de coalitie en de PVV en nog een paar meelopertjes. In de meest letterlijke zin is dit kabinet verre van demissionair!


We verwachten van politici goed doortimmerd beleid naar de toekomst toe. We gaan er al niet eens meer van uit dat ze verder kunnen/ willen kijken dan de democratisch verkozen regeertermijn van 4 jaar. (voor zover we nog kunnen spreken van “democratisch verkozen” , aanleidingen genoeg om ook hier aan te kunnen twijfelen).
Zelfs één thema, het Corona beleid, kunnen ze nog niet met goed fatsoen verdedigen, laat staan dat ze een land afdoende kunnen besturen. Dat bleek wel met de voortvarendheid waarmee dit kabinet de toeslagen affaire heeft opgepakt en “opgelost”. Tienduizenden gezinnen zijn stuk gegaan omdat deze egoïsten hun prioriteit legde bij het “bij elkaar houden” van dit kabinet in plaats van het terugvorderbeleid acuut te pauzeren zodat aan “damage control” gedaan kon worden, in rustiger vaarwater gezocht kon worden naar een oplossing voor de getroffenen.
Hun hart ligt niet bij de bevolking van dit land. Ze rollen Luciferiaans New World Order beleid uit wat geformuleerd is, en gedicteerd wordt door satanisten, onder meer vanuit de U.N. Vaccinaties dienen het depopulatie beleid (ontvolkingbeleid) van de U.N. (is onderdeel Agenda 21, ondertekend door ik meen, 178 landen, w.o. Nederland). De U.N. streeft naar een maximale grootte van de wereldbevolking van 500 miljoen mensen. Er moeten dus zo’n 6,5 miljard mensen “opgeruimd” worden. Dat zal neerkomen op een oversterfte van 350.000 mensen wereldwijd per DAG zo zou de planning zijn. 

"The United Nation’s goal is to reduce population selectively by encouraging abortion, forced sterilization, and control human reproduction, and regards two-thirds of the human population as excess baggage, with 350,000 people to be eliminated per day." ~ Jacques Cousteau Nov, 1991

Deze mensen zitten er niet om het Nederlandse volk te dienen. Zet deze illusie van je af. Ze zitten daar om een fascistische luciferiaanse wereldregering in het zadel te helpen.
Wie zwijgt stemt in!
en
STEM NIET OP DEZE GRIEZELS!