Affiches die beklijven zonder te plakken

Gewijzigd 3 augustus-2021


Chemtrails?

Chemtrails worden overal in de wereld waargenomen. Het zijn de witte vliegtuigsporen die in de lucht blijven hangen en waarvan men denkt dat het verbrandingsdampen en gewone vliegtuigsporen zijn (contrails). Er zijn steeds meer geluiden te horen dat dit niet onschuldige sporen zijn, maar chemtrails: chemisch sproeien door overheden en semi-overheden. Dit giftige sproeien zou verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, maar ook voor een toename van gezondheidsproblemen.

Steeds meer wetenschappers, piloten, weerdeskundigen zijn zich bewust geworden van de vliegtuigstrepen die geen gewone vliegtuigstrepen zijn. Normaal gesproken blijft een vliegtuigstreep geen uren hangen. Chemtrails blijven uren zichtbaar in de lucht. Chemtrails hebben grote gevolgen voor mens, flora en fauna. Chemtrails vinden plaats sinds 1991 en vanaf die tijd is er in veel landen een toename van ziekten. Vooral een toename van ademhalingsstoornissen, maar ook longaandoeningen, griep en allergieën. Bij dieren is er ook een toename van ziekten. Er wordt verteld dat chemtrails dienen om broeikaseffect tegen te gaan, maar volgens andere informatie verhogen chemtrails het broeikaseffect.

Dat het broeikaseffect gecreëerd wordt door chemtrails en dat flora en fauna hier behoorlijk door beïnvloed worden, wordt aan alle kanten erg heftig ontkend.

De website Niburu schrijft regelmatig over chemtrails en houdt hier informatie over bij. Websitehouder Anton Seuben verschaft eveneens informatie namens het SOPN (soeverein onafhankelijk nederlands persbureau). Journalist Toine Rongen schrijft regelmatig over chemtrails in Penthouse. De Canadese journalist William Thomas, die gespecialiseerd is in gezondheid en milieu, onderzoekt chemtrails en heeft er een documentaire over gemaakt. Een andere documentaire over chemtrails is van David Carnicom (www.carnicom.com). Op Weahterwars.info is zeer veel informatie te vinden over chemtrails en worden veel voorbeelden over extreme en vreemde weersomstandigheden, gestaafd met foto's, gegeven. Ook Willthomas.online geeft informatie over chemtrails. Will Thomas is een gerenommeerd journalist en schrijver. Een lezing van Will Thomas over chemtrails is te vinden op www.workingtv.com. Oud-presidentskandidaat (democraten) Dennis Kucinch, oud-presidentskandidaat voor de Democraten en nu congreslid van Ohio, informeerde tijdens een symposium in 1999 over chemtrails die een rol spelen in de geheime ruimtewapenprogramma’s van het Pentagon. In 2001 probeerde hij de Space Preservation Act door het Amerikaanse congres te krijgen. Zijn voorstel mikte op een verbod van zowel alle mogelijke ruimtewapens als dat van chemtrails, die er voor zorgen dat de kracht van militaire radar- en radiogolven toeneemt. Gabrel Setter (Duitse journalist van Raum & Zeit) haalt bronnen aan die verklaren dat er in de Zwitserse lucht zevenmaal zoveel barium zit als normaal. Barium verzwakt de spieren, inclusief die van het hart.-PDF hier-
Aluminium – ook een ingrediënt van chemtrails - dat wordt ingeademd, tast vrijwel direct de hersenen aan en kan leiden tot Alzheimerachtige symptomen.

Gevolgen voor gezondheid:

Ademhalingsproblemen, allergieën Voorhoofdholteontsteking, blijvende droge hoest, gezwollen brandende ogen, griepachtige koorts, keelpijn, migraine, duizeligheid, warrig denken, vermoeidheid, gewrichtspijnen, rugpijn, nekpijn, spierpijn, schimmelinfecties, verhoogd risico op kanker.


Chemtrails are not part of a conspiracy THEORY but part of conspiracy PRACTICE

HAARP

HAARP bestaat uit een netwerk van 180 antennes die worden gebruikt om energie richting de ionosfeer te sturen. Vervolgens worden veranderingen in de stroom van geladen deeltjes gemeten. Weersbeinvloeding is mogelijk met deze combinatie. Zelfs het in de hand werken van aardbevingen wordt verondersteld. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze militaire technologie. Weersextremen worden toegeschreven aan deze technologie. Kijk hier voor meer info, onder andere over de combinatie HAARP en Chemtrails op https://www.geoengineeringwatch.org/.

Heeft u foto's of videomateriaal van vermoedelijke chemtrails? Upload ze via de uploadbutton hierboven. Geef het bestand de plaatsnaam waar ze gemaakt zijn met daarachter de datum. Bijvoorbeeld:
Gouda 23september2020.jpg. Politici doen niks, dus moeten wij als bevolking iets ondernemen hiertegen.

Ga naar recent fotomateriaal van sproeiresultaten in Nederland via deze link

Ontkenning

Overheid en semi-overheid houdt informatie over chemtrails graag onbekend. Er is ofwel felle kritiek op degenen die informatie naar buiten brengen over chemtrails. Dit wordt afgedaan als een conspiracy theorie, ofwel worden de chemtrails verklaard als zijnde om het broeikaseffect tegen te gaan. Op de Niburu website staat dat zij benaderd zijn door een ex-werknemer van een bekende Nederlandse krant. Volgens deze journalist is er sprake van censuur over het onderwerp chemtrails. Hier mag niets over gepubliceerd worden. Wat er in de krant komt wordt van bovenaf geregeerd. Het KNMI ontkent het bestaan van chemtrails Ook nadat een getuige meldde een raster van maar liefst 35 trails gezien te hebben, wat uitwaaierde tot een kunstmatig wolkendek. Tevens meldde de getuige de vreemde richting van de vliegroute, die niet gebruikelijk was voor een regulier verkeersvliegtuig. Marjolein Wenting van Luchtverkeersleiding Nederland zegt dat ze het woord chemtrails niet mag gebruiken. VROM ontkent, Defensie ontkent Woordvoerder Willem Schmid van Platform Nederlandse Luchtvaart ontkent eveneens. Volgens hem is het logisch dat naarmate de lucht vochtiger is, de strepen langer te zien zijn. Volgens hem is men paranoia.

De Logistiek

Het uitvliegen van de trails is voornamelijk nog mensenwerk. Maar ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van satelietverbindingen om de spray op de exacte beoogde lokatie los te laten.
Vluchten vertrekken vanuit onbekende eilandjes in de Pacific en landingstrips op het vaste land, waaronder Duitsland, die onbekend zijn. Piloten leven een maatschappelijk geïsoleerd bestaan. Ze wisselen elke 1,5 jaar van werklocatie.
Ook zijn er gescheiden lokaties voor nacht vluchten en dagvluchten.De uiteenzetting zoals in de video hier op pdf te downloadenEen voormalig luchtvaarttechnicus heeft heimelijk wat fotomateriaal kunnen buitensmokkelen en geeft een toelichting op de foto's van de onderdelen zoals ze geïnstalleerd worden in Boeing 737 toestellen. Dit zijn veelal burgervlucht toestellen die na ingrijpende modificatie ingezet worden om te "trailen". PDF hier te downloaden

Chemtrails, wat is nu het doel?

Als chemtrails al niet ontkend worden, dan wordt er wel beweerd dat ze het broeikaseffect zouden moeten verminderen. Geheimzinnigheid, censuur, schorsing van personeel in luchtvaart die chemtrails aan de kaak stellen, ontkenningen van chemtrails wijzen erop dat chemtrails andere doelen nastreven dan het onschuldig verminderen van broeikaseffect. Ook de grote toename van gezondheidsproblemen waaronder Alzheimer laat zien dat chemtrails niet zo onschuldig zijn. Omdat het hoe en waarom van chemtrails verzwegen moet worden is het exacte doel van chemtrails nog niet helemaal duidelijk. Er wordt geschreven over de doelen bevolkingsvermindering, onvruchtbaar maken van mensheid, verspreiden van virussen zodat men massaal ingeënt moet worden, klimaatverandering (opwekken aardbevingen en dergelijke).
Klik op deze link naar geoengineeringwatch.org voor meer info, onder andere over de combinatie HAARP en Chemtrails. Geoengineeringwatch.org is toonaangevend op het gebied van geo-engineering info. Absoluut lezenswaardig!

Ook is de de zo genaamde stewardessenziekte, aerotoxisch syndrome in verband te brengen met het fenomeen chemtrails. Vergelijkbare lichamelijke klachten worden waargenomen bij personeel wat frequent in een vliegtuig aan het werk is zoals piloten en stewardessen. Neurologische problemen, Alzheimer en uitvalsverschijnselen van ledematen en zintuigfuncties zijn genoemde symptomen.
Vliegtuigontwerpers zouden snugger genoeg moeten zijn om een "airintake" ten behoeve van ventilatie in de cabine niet te monteren ACHTER de uitlaat van een vliegtuig. De airintake zal vóór de uitlaat van de motoren zitten zodat uitlaatgassen niet in de cabine komen. De stoffen van een vliegtuig wat even daarvoor zijn chemtrail heeft uitgebraakt zullen dan wel via de ventilatie in de cabine komen en zodoende de hersenen van het personeel wat aldaar werkzaam is aantasten. . Dit bevestigd temeer dat er zaken flink mis zijn daarboven op 6- 10 km hoogte.
Volgens sommige bronnen werkt KLM ook effectief mee met het chemtrailing programma. Dit verklaart wellicht mede de geheimhoudingsplicht zoals opgesomd in de pilotenkontrakten die met ziekteverschijnselen de handoek in de ring moesten gooien bij KLM. Willem Felderhof, een voormalig KLM piloot die ook door zijn werk met zijn gezondheid in de knel kwam, maakte een en ander aanhangig en wordt nu doorlopend aangevallen door overheden en advocaten met claims.

De Verenigde Staten

Hier is een artikel te vinden in PDF formaat over chemtrailing in de V.S. Een jounaliste,Amy Worthington, uit Idaho doet haar verhaal over tamelijk schokkende bevindingen uit wetenschappelijke hoek. Ze legt op een heldere manier het verband tussen, en de verschillen tussen chemtrails / HAARP uit. Voor zolang nog mogelijk ook hier te vinden.

De ijzingwekkende militaire toepassingen: PDF hier te vinden. Kennelijk is elektronica de totale vervanger van elk eerder bekende wapentuig. Een uitéénzetting door Carolyn Williams Palit.

Amerika heeft tonnen boter op haar hoofd. Deze natie heeft een rijke research historie in de ontwikkeling van laboratorium virussen (pdf).
Deze rommel werd uiteraard middels chemtrailing over de bevolking uitgegoten, net als,vermoedelijk, Covid 19..

Chemtrailing bezien vanuit bijbels perspectief


"En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest."
Zowel in het oude als in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt er gesproken over vergiftigen/ drogeren van de gehele mensheid teneinde deze te kunnen misleiden.
Dit zou geschieden vlak voor de terugkomst van Christus. Mogelijk dat deze profetie vervuld wordt middels chemtrailing en verplichte vaccinaties.<-PDF hier->

Russell L. Blaylock, M.D., Visiting Professor Biology, Belhaven University, Theoretical Neurosciences Research, laat ook zijn licht schijnen over dit onderwerp. Hij benoemd een bestandsdeel, nanoaluminium, en de schadelijke gevolgen hiervan op de algehele schepping. <-PDF hier->

Christenen bidden tegen chemtrails.
<-Download PDF->

Onze (on)democratisch verkozen helden in Brussel:

Ze steken liever hun kop in het zand. Dit geeft wel weer aan hoe diep de rot erin zit.Klik op de afbeelding hieronder om te vergroten.Hier lokale voorbeelden van chemtrails zoals ze voorkomen in Nederland. Deze wolken hebben er niet de schijn van dat ze op natuurlijke wijze ontstaan zijn

Watch and learn!

Fotografisch bewijs

Niet overtuigd? Meer foto's? Hier te zien.

Censored? PDF here
Nogmaals; heeft u foto's of videomateriaal van vermoedelijke chemtrails? Upload ze via de uploadbutton hierboven.
Geef het bestand de plaatsnaam waar ze gemaakt zijn met daarachter de datum. Bijvoorbeeld: Gouda 23september2020.jpg.Politici doen niks, dus moeten wij als bevolking iets ondernemen hiertegen


Toegift


Heterdaadje/ Chemtrailing plane caught by other airliner"The United States does not torture." --President George W. Bush

Ga naar Chemtrails in Nederland.


Ga naar Chemtrails inzendingen.