Affiches die beklijven

Gewijzigd 07-11-2021

Gevaccineerden en testers verantwoordelijk te houden voor ontmanteling democratie


Het kan niemand ontgaan zijn dat het democratische bestel zoals we dat kennen, uitgekleed wordt. Tijdelijke noodwetten worden telkens zonder overleg met de tweede kamer geruisloos verlengd, de minister van, nota bene, Volksgezondheid stelt onwettige “maatregel”op “maatregel” in. Alleen al die term “maatregel”, in relatie met regulier griepje voorspelt al weinig goeds. Achterstelling/ discriminatie op medische gronden (QR –code) is recent éénzijdig doorgevoerd, ga zo maar door. Waarom? Omdat men het m-RNA brouwsel moet laten injecteren. Het menselijk lichaam heeft bewezen dat het prima in staat is een Covid-19 infectie succesvol te bestrijden. De Covid-prik is ten dien male net zo nutteloos als die andere griepprik. Sterker, het is aantoonbaar minder effectief dan de natuurlijke, menselijke afweer. De meerderheid van de Covid- besmetten is “gevaccineerd” In Limburg 8 op de 10. In België houdt men het op 70 %. De gevaccineerden zijn nu toe aan hun booster want hun weerstand loopt langzaam aan weer terug. Je eigen weerstand moet weer een "geheugensteuntje" krijgen, zo heet het. Dus je natuurlijke weerstand is nu niet meer zo goed als tevoren? Waarom hebben ze het hier een jaar geleden niet over gehad? Oh men is in deze nog lerende want we zijn proefkonijnen want het is een experimenteel "vaccin". Maarrrr, hoe "onbeproefd" is dit vaccin nu werkelijk? Dient deze troep niet gewoon een heel ander doel? Do your research!

In negenennegentig procent van de gevallen is er sprake van onderliggend lijden wanneer bij een overledene een Corona infectie geconstateerd is. Mensen gaan dood en Influenza of Covid geeft dat finale duwtje. Het leven hoort bij de dood en vice versa.

Wanneer een overheid gaat chanteren, zoals nu het geval is, en een bevolking gaat hierin mee louter uit eigenbelang, dan is de bevolking medeverantwoordelijk te houden voor het afglijden van een democratische samenleving. Chantage hoort niet bij een eerlijke en transparante regering. Maar zoals George Carlin al zei: "Een volk krijgt de leiders die het verdient; is de bevolking egoïstisch dan krijg je dito leiders". Laat je je injecteren omdat je graag naar de sportschool wilt kunnen blijven gaan of als je een tweede huisje in Italië hebt wat je niet wilt verkopen, of je wilt naar de kroeg kunnen blijven gaan op vrijdagavond, dan ben je medeschuldig aan de implementatie van een dictatuur, zoals ie nu wereldwijd gaande is. Deze "politici" zitten daar namelijk niet voor jou, maar die zitten daar voor zichzelf en voor de uitrol van een wereldregering.Mark Rutte schijnt met een tas van het WEF rond te lopen.

Geen QR? Geen leven. Vervang “joden” met “QR-code” en vervang “2e wereldoorlog” met "pandemie” en je weet wat er nu gaande is. De mechanismen zoals uitsluiting en stigmatisering zijn identiek met toen. Over 10 jaar roept men: “Goh, hoe hebben we het zover laten komen??” Ja... “zo” dus. Door passief te blijven naar criminele politici toe en schaapachtig mee te blijven gaan in hun criminele “maatregelen”. Door jullie eigen "gevaccineerde" schuld dus! Naburige bewoners van concentratiekampen in de tweede wereldoorlog wisten ook niet eens wat er zich afspeelde in die concentratiekampen. Zo effectief kan propaganda zijn. Ze stelden zich geen vragen. Uiteindelijk stierven 75 miljoen mensen. Ben benieuwd wat deze “plandemie” gaat doen wat betreft dodental, vermoedelijk meer dan 75 miljoen.

Mark Rutte heeft het zelfs aangegeven: “Als de mensen hier niet in mee willen gaan dan kan ik ook niks…” Hij heeft dit nota bene in de media gezegd. Het totalitaire systeem zoals ze dat voor ogen hebben (wereldregering, U.N. agenda 21/ 2030) is nagenoeg uitgerold en de weg terug kan nu al niet meer zonder slag of stoot. In Frankrijk worden politiekorpsen gemilitariseerd, er zijn 90 zware pantservoertuigen besteld voor politiekorpsen. Amerika staat vol met “FEMA-kampen”, concentratiekampen, volledig bemand en ook daar zijn politiekorpsen reeds voorzien van nieuwe, state of the art “pantzerautoos”. Het wegennet in Europa, en dus ook in Nederland, moet een M1-Abrams tank van 70 ton kunnen dragen. Het kabinet heeft een jaar of twee terug geld voor aanpassingen in het wegennet uitgetrokken. Waarom? Kan dat geld niet beter naar de zorg. Waarom dan ook die extra handhavers? Is dat niet het paard achter de wagen spannen? Waar zijn ze nu echt mee bezig?? Dit alles om een “common flu”? En als ze het al zo druk hebben in de zorg door Corona, waarom is er tot zeer recent nooit geinvesteerd in nieuw personeel en het opleiden daarvan? Deze druk op het zorgpersoneel is mede ontstaan omdat ditzelfde kabinet de zorg "kapot bezuinigd" heeft in het verleden. Mede door die druk lopen nu veel mensen weg (27000 mensen het afgelopen jaar)uit de zorg en gaan in een andere bedrijfstak aan de slag. Verder is het "hoofd" (teveel management en administratieve rompslomp, te weinig handen aan het bed) nog altijd te zwaar. Ook hier wordt al jaaaaren over geklaagd.

Deze investeringen in militaire voertuigen en handhavers en aanverwante zaken worden gedaan met gemeenschapsgeld. Ook de tegenstanders van dit neofascistische beleid betalen hier dus aan mee. Ja, net als de huurder die opdraait voor de hypotheekrenteaftrek --> te hoge koopsom<-- van de woning. Zo ook de woning ”koper” die meebetaalt aan de huursubsidie van de armlastige huurder, want de huursom is te hoog voor een modaal inkomen. We zien hier dus ook wat slecht beleid voor effect heeft op een samenleving, hier wat “wonen” betreft. Dit is waar teveel overheidsbemoeienis toe kan leiden en hier is ook nooit wat tegen gedaan door wie dan ook. Velaal om het veilig willen stellen van individuele belangen van alle betrokken partijen. Hadden ze de markt haar werk laten doen dan was er niks aan de hand geweest. Zo ook met deze Corona –toestand: De ge-“vaccineerden” hadden de keuze om dat “vaccin” te nemen of niet. En ze namen het niet voor een ander, ze namen het voor zichzelf. De makkelijkste weg. Alle informatie waaruit blijkt dat die injectie medisch onnodig is, is voorhanden. Iedereen weet immers hoe een internet browser werkt en waar de cijfers te vinden zijn. Ook de enorme hoeveelheid mensen met beeld en verhaal over bijwerkingen zijn moeiteloos te vinden, onder meer op "bitchute". We worden met propaganda vanuit staatstelevisie- en radio de gewenste politieke kant opgedrukt. We worden langzaam gekookt met “nieuwe bijkomende maatregelen”. De huidige oversterfte is geheel en al toe te schrijven aan uitgestelde behandelingen en bijwerkingen van die genocide- injecties. Deze zaken worden uiteraard niet als zodanig uitgelicht in de totaal corrupte mainstream media die wereldwijd in handen zijn van 5 spelers. Ook de Nederlandse media spreken het woord van het kabinet. Je bijt niet in de hand waaruit je eet, toch? Toine Huys en Eva Jinek hebben immers ook een hypotheek!

Voor hen die reeds geïnjecteerd zijn is het te laat. Zij zijn permanent medeschuldig aan de uitrol van deze anti-democratische “maatregelen”. Zij die zich keer op keer laten testen dragen ook hun steentje bij met de instandhouding en uitbouw van deze sociale ontwrichting. De stemming begint bij de “anti-Covid-vaxxers” eens te meer om te slaan naar: “We hebben alles in het werk gesteld om jullie te behoeden voor dit kwaad maar jullie luisterden niet”. Nu worden die “anti Corona-vaxxers" ook nog eens in de hoek gezet dus kunnen we erop wachten dat er een maatschappelijke “clash” komt. En dit is exact wat de criminele sekte die de politieke “puppets” zoals Hugo de Jonge en Mark Rutte aansturen, willen. Langs deze weg kan hun macht bevestigd worden want het volk roept om ingrijpen (“normalisation” na de machtswissel ). Dan zullen de pantserwagens de straten in rijden en militairen zullen “aan gaan bellen” bij de “dissidenten”.

Op ic’s moeten nu, mijn inziens, mensen met bijwerking door “vaccineren op Covid” geweerd gaan worden. Dan zal de verveling onder ic personeel pas echt toeslaan, of niet soms, heertje Gommers? Ze hebben toch de keuze gehad om die troep te laten injecteren of niet? In tegenstelling tot wat Hogo de fascistische jongen beweert is 8 van de 10 patienten juist wel "gevaccineerd". Hugo hierover: "Dat komt omdat er meer mensen wel gevaccineerd zijn dan ongevaccineerd..." Maar waar dient die vaccinatie dan voor als je evengoed ( of zelfs zwaarder, hier linkje naar GGD'er) ziek wordt? Het betreft nog altijd een medicament wat in een testfase is en er is zeer weinig bekend over de gevolgen op de langere termijn. Zeer ernstige bijwerkingen zijn alom vertegenwoordigd maar de media zwijgen hierover. Brute pech voor die "gevaccineerde" proefkonijnen dus. Ze brengen een “vaccin” op de markt en er is nagenoeg niks bekend over de bijwerkingen en de effecten op de langere termijn, maar iedereen laat zich inspuiten met die troep: KRANKZINNIG! Nu bijna iedereen geïnjecteerd is komen ze pas met ontboezemingen als: "We moeten nog leren wat de implicaties voor je eigen weerstand zijn" oid. Ook hierin zie je weer wat propaganda kan doen. Mensen doen het gewoon. Dierproeven pakten desastreus uit; alle dieren werden ziek en stierven. Iemand die zijn/ haar gezondheid op de eerste plaats stelt en bij zijn/haar volle verstand is doet hier natuurlijk niet aan mee.

Stem je in met het Corona beleid dan ben je medeschuldig aan de ontmanteling van de democratie. Boycot het criminele systeem en blijf in het reine, met jezelf en met je omgeving.
En stop met kijken naar die belachelijke en misleidende "persconferenties" waar nooit kritische vragen aan die twee criminelen gesteld mogen worden. Laat die mainstream media links liggen, het zijn maar "puppets". Die zijn al sinds het einde van de tweede wereldoorlog voor het karretje van de politici gespannen. Ze verhieven de leugen tot kunst.
Ongehoorzaamheid kan leerzaam en verhelderend zijn.