Affiches die beklijven

Gewijzigd 21 oktober 2021

Gezichtsherkenning- biometrie

Gezichtsherkenning is een instrument wat in een netwerk gehangen kan worden. Dit zou eigenlijk al voldoende argument moeten zijn om hier toch op zijn minst heel erg voorzichtig mee om te gaan.

In Schotland is er kennelijk een scholenkoepel die hier mee gaat beginnen. bericht hier. Een argument was dat de leerlingen vaak de pincodes vergeten. En om verspreiding van dat éne virus tegen te gaan (al die andere, veel dodelijker virussen worden buiten beschouwing gelaten) willen ze daar in de kantine niks meer weten van contant geld. Volgens de NWO-propagandakanalen Nu.nl en the Financial Times zou 97 procent van de kinderen voorstander zijn van dit instrument. Het is natuurlijk ook maar hoe je het aan die kinderen verkoopt: “je hoeft geen pincode meer te onthouden”… of “de grote boze wereld is zo beter in de gaten te houden”, zonder na te gaan of er dan wel zoveel excessen geweest zouden zijn op het gebied van veiligheid. Kortom; de drogredenen komen dan weer om de hoek kijken net als met de Corona hysterie. Misschien moet die school gewoon afstappen van die overdreven beveiligingswaanzin of werken met pasjes misschien? Verder zou er volgens ouders gebruik gemaakt zijn van groepsdruk om besluitvorming te bespoedigen. Gezichtsherkenning is een uitstekend middel om iemand contactloos buiten te sluiten. Het getuigt van weinig respect naar de uitgeslotene toe dat niemand het individu persoonlijk komt beargumenteren waarom de toegang aan diegene ontzegd wordt.

Wat is er mogelijk met gezichtsherkenning?

Gezichtsherkenning is een ip- product (netwerkproduct) wat de contouren van je gezicht leest en deze data vergelijkt met wat er in een database opgeslagen zit over jouw gezicht. Op het moment dat deze databases uitgewisseld gaan worden met overheden dan kan daar extra “gesleuteld “ worden wat betreft machtigingen en andere voorwaarden/ beperkingen vanuit overheidswege. Met 1 druk op de knop.
Bijvoorbeeld als iemand geen “vaccinatie” gedaan heeft. U weet, overheden overal ter wereld discrimineren tegenwoordig op medische gronden. Iedereen is het in eerste instantie eens met de uitrol van dit soort instrumentaria, totdat het henzelf in de weg gaat zitten.
Stel: Uw vrouw wenst geen tweede booster ivm. bijwerkingen die ze had. De overheid vindt dus dat u kunt evengoed "besmet" zou zijn geraakt dus u mag niet doorlopen. Dit ondanks uw voorbeeldige afname van alle 200 “vaccinaties”. Vroeger of later sluit de klem in dit soort dingen. En altijd worden de werkelijke redenen achtergehouden bij de uitrol. Het betreft hier absolute controle willen hebben over individuen door overheden.
Wrijf het erin dat iedereen het er mee eens is door nep “polls” te doen ("...Volgens de statistieken is 97 procent het er mee eens...”) en zo kun je mensen een schuldgevoel aanpraten als ze het er niet mee eens zijn, en dat uiten. Critici krijgen zo het verwijt dat ze onveiligheid in de hand werken door deze “goede” ontwikkelingen tegen te werken. Immers, iedereen is nog altijd in de overtuiging dat de overheid het beste met hen voor heeft. Na wat we de Australische overheden hebben zien flikken zouden we toch beter moeten weten. Milities ramden daar argeloze Australiërs helemaal in elkaar. En dat allemaal voor onze veiligheid, om besmetting met dat griepje te voorkomen, we doen dit voor elkaar, voor onze veiligheid, weet u nog? De aanstaande wereldregering wil overal ogen hebben, er mag ze niks ontgaan. Ook om dat doel wordt "corona" als voorwendsel ingezet. Heus, "it's all bullshit!" om maar eens met de woorden van een Russische minister te spreken die belast was met de Corona "pandemie" uitrol/ coöordinatie in Rusland en zijn mond voorbij praatte.

Gezichtsherkenning is ZEKER een instrument wat ze in gaan zetten. In China is gezichtsherkenning onderdeel geworden van "public video surveillance" in het openbare leven. Ook daar wordt er al mee gewerkt in combinatie met een puntensysteem. Betrappen ze je op iets dan kost je dat punten. Ook als je effe gauw (fout) parkeert omdat je iemand weer overeind wilt helpen omdat die met een scootmobiel omgevallen is o.i.d. Deze apparatuur maakt geen onderscheid tussen nobele, menslievende daden of overtredingen.

Chipimplantaat+ Gezichtsherkenning+ 5G= BigBrother everywhere!


Ook commerciële partijen kunnen hier iets mee. De Albert Heijn heeft hier al wat mee geëxperimenteerd met haar handscanners (merk: "Zebra", idem bij Jumbo). Daar zat een werkende camera voor gezichtsherkenning in. Hier te lezen. Volgens hun eigen zeggen was dat een “ongelukje”… Albert Heijn =Ahold en Ahold zit ook in het WEF, Klaus Schwab en via zijn Great reset, de “steppping stone”, de “window of opportunity” naar wereldwijde onderwerping van “the herd”, de kudde, de wereldbevolking.


China: geen gezichtsherkenning? Geen aankoop! De winkelier had zijn gezichtsherkennings apparatuur nog niet op orde.

Op het moment dat de fusie tussen bedrijven en overheden heeft plaatsgevonden, zoals in de planning staat, dan kan je de toegang tot de supermarkt ontzegd worden, of je krijgt bij de apotheek je medicijnen niet meer mee wanneer je niet volledig aan de "overheidswensen" tegemoet bent gekomen. De overheden overal ter wereld willen ook naar een vast maandelijks inkomen toe, ongeacht je arbeidsstatus. Dit wordt niet gestort wanneer er niet tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de staat. Stout geweest? Dan niet shoppen bij Appie! En waarschijnlijk ook niet bij die andere: de Jumbo (is ook gewoon een staatsbedrijf, niks familiebedrijf).
De beoogde chipimplantaat zorgt voor de lokatiebepaling en aktiviteitenmonitoring, en de biometrie doet de toegangscontrole. Chipimplantaat+ Gezichtsherkenning+ 5G= BigBrother everywhere!