Affiches die beklijven zonder te plakken

Vader des Vaderlands?

  • creep
  • engerd

“The one thing man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by a World Government, a New World Order.” — Henry Kissinger


“Military men are just dumb, stupid animals to be used as pawns in foreign policy.” — Henry Kissinger


“It is an act of insanity and national humiliation to have a law prohibiting the President from ordering assassination.” — Henry Kissinger


“NAFTA represents the single most creative step towards a New World Order.” — Henry Kissinger ...En zo gaat het nog wel even door met die gestoorde fanatici.....


Rutte de landverrader?

Sterk artikel op Niburu
Rutte engerd NAZIDaar gaan we weer; satanisme, pedo's "Ronde Huis" Nunspeet, Nazi duitsland.....

Telkens weer hetzelfde verhaal; dezelfde families in dezelfde kringen die dezelfde rottigheid in stand houden of zelfs verergeren. En ze weten/ wanen zich de elite van Nederland.
Mark Ruttes opa Klaas Dilling (moeders kant) heeft samengewerkt met een NSB'er om de Heidemij in het 2e wereldoorlogse Landstand op te laten gaan, een nazistische organisatorische verzamelplaats voor alles wat met water-, bos- en landbouw te maken had.
De Heidemei was een werkverschaffingsproject voor langdurig (joodse) werklozen ten tijde van de 2e wereldoorlog. De Heidemij wenste aanvankelijk geen deel uit te maken van het nazistische Landstand. Later werden er kennelijk zelfs deportaties vanuit de Heidemij op touw gezet naar o.m. Westerbork, mede dank zij de opa van onze Mark Rutte.. Nu mag de kleinzoon Mark zijn vaderland Nederland de Nieuwe Wereld Orde binnen loodsen. We hebben Rutte nimmer gehoord over deze kwestie. Hij heeft hiervan zover bekend nooit openlijk afstand van genomen.
Meer info hier