Taking the garbage out

Gewijzigd 19 april 2023

KLM Schiphol Aerotoxic syndroom


Niemand schijnt het verband te kunnen of willen leggen met een mogelijk erg slechte luchtkwaliteit in hogere luchtlagen en ziek cabinepersoneel. De concentraties van gifstoffen van chemtrails zijn dáár uiteraard vele male malen hoger dan aan de grond. De cabinelucht wordt onttrokken aan de buitenlucht. Die lucht wordt onder druk opgeslagen met behulp van een compressor. Dit wordt afgetapt naar de cabine (airbleeding). Maar juist in die hogere luchtlagen wordt nu ge-engineerd middels chemtrailing, met behulp van vliegtuigen, en zelfs met satelieten en raketten.
Vergelijk de kwalen die deze mensen krijgen met de kwalen die ontstaan bij mensen die wonen in gebieden waar veel "getrailed" wordt. Die komen verdacht veel overeen.

Gevolgen chemtrailing voor de gezondheid, voor zover nu bekend:

- ademhalingsproblemen
-allergieën
-Hersenschade door nano-aluminiumdeeltjes
- voorhoofdholteontsteking,
- blijvende droge hoest,
- gezwollen brandende ogen,
- griepachtige koorts,
- keelpijn,
- migraine,
- duizeligheid,
- warrig denken,
- vermoeidheid,
- gewrichtspijnen,
- rugpijn, nekpijn, spierpijn,
- schimmelinfecties
-verhoogd risico op kanker.
Meer gedetailleerde info over de schadelijkheid van chemtrails hier te vinden.

Dit verklaart mogelijk het zwijgen en wegduiken van KLM. Ook zij werken mogelijk aan chemtrailing mee. Zie voor de aandoeningen van het Aerotoxisch syndroom de twee video's hieronder, zoals duizigheid, kanker, warrig denken etc.
Immers, de basis van chemtrails komt van kolenmijncentrales (recidu wordt bewerkt tot aerosol). Hier worden stoffen als Barium, Strontium, pollonium, lithium aan toegevoegd en wordt door kerosine gemengd. Ook bevatten trails nano-aluminium.
Chemtrailing is een deep-state/ CIA aangelegenheid. Shell produceert deze "verrijkte" brandstof. Ook worden afzonderlijke spray-installaties aangebracht in vliegtuigen. Ook daarover is hier meer te vinden.
Hier een pdf over zo'n sprayinstallatie.

Verder

PDF: TU-Delft: Aandeel van 70 procent stikstofdepositie door luchtvaart niet meegeteld in totale stikstofproductie.

Zembla deed onderzoek

Piloten worden ziek van de lucht IN het vliegtuig. Zoals al langer bekend is, is de cabineventilatie ziekmakend. Hoe kan dat ook anders; een piloot of stewardess staat niet uren aan een stuk achter draaiende straalmotoren te werken zoals grondpersoneel.
Willem Felderhof, een KLM piloot met Aerotoxisch Syndroom, komt in deze video voorbij. Hij heeft inmiddels een invaliditeitsuitkering. KLM heeft hem "uitgekotst". KLM is, zoals Felderhof zegt, "een ziek bedrijf", dan wel ziekmakend te noemen. Nog slechter is het gesteld voor het grondpersoneel van Schiphol. Doodsoorzaken zijn hartfalen en kanker, en zeer vaak VOOR het pensioneren. Dit komt aan bod in de tweede video.

Schiphol weigert medewerking aan metingen en oplossen ongezonde arbeidsomstandigheden

In de video hieronder ontstaat een beeld van Schiphol als bedrijf met een absolute ONWIL om schadelijke factoren in de werkomgeving van het grondpersoneel aan te pakken. Stelt u zich eens voor dat de onderstaande stoffen worden waargenomen in de metingen:

Schiphol valt om want ze zal met terugwerkende kracht slachtoffers schadeloos moeten stellen. Dat zal ze zowieso al moeten want de waarden oversteigen elk gezondheidskritisch maximum wat betreft UFS (ultra-fijnstof).
SHELL valt om want die levert de brandstof waar die rotzooi inzit. Waarom doet SHELL dit en waarom werkt Schiphol (en de KLM) aan chemtrailing mee???
Allerszins begrijpelijk dat Schiphol zich niet in wil laten met diepgravende onderzoeken en verbeteringen. Mede natuurlijk omdat wanneer een Nieuwe Wereld Slavernij, ook wel Nieuwe Wereld Orde, afgekort: NWO van kracht is, dan hoeft er sowieso niks meer schadeloos gesteld en geregeld te worden. Er is dan een situatie van Slaves and Masters. Hierom is Schiphol dus aan het rekken. Meer over de New World Order en de U.N. Agenda 21 HIER.
Het enige wat, zo is te vrezen, echt soelaas gaat bieden is staken of ander werk zoeken. De FNV heeft een slappe (dubieuze?) houding hierin want het zieke grondpersoneel roept al om verbeteringen zolang als Schiphol bestaat, bij wijze van spreken. Het jaar 2030 is een mijlpaal in de U.N. Agenda 21 (de roadmap voor de uitrol van die nieuwe wereld orde). Dit jaartal noemt schiphol als maximale datum dat vliegtuigen niet op engine- taxiën maar gesleept moeten worden naar de taxibaan om zo het grondpersoneel te verlossen van vliegtuiguitlaatgassen.
Vliegen is dan alleen voor de elite. Er zullen dan vele malen minder vliegbewegingen zijn. Werknemers hebben tegen die tijd AL hun rechten verloren. De verwevenheid van politiek en Schiphol is zo intens dat één en ander begrijpelijk is.
Den Haag timmert noest aan de NWO-weg samen met het WEF en Schiphol is inderdaad een ziek bedrijf. Een bedrijf wat zo nonchalant met de gezondheid van haar werknemers omgaat, zal ook nonchalant omgaan met de gezondheid van de rest van de wereldbewoners. Zullen ze aarzelen bij deelname aan chemtrailing?
Is het een verstandig besluit van politici en Schiphol/ KLM (drie handen op één buik) om de luchtmetingen bij Schiphol zelf neer te leggen? Zo controleren zij het naratief. Moeten WIJ niet Schiphol/ KLM laten stilzitten opdat WIJ Schiphol/ KLM gaan scheren?
En zo bewegen ze zich als een gladde aal richting 2030 door onze tandeloosheid. Nadien is het voor iedereen te laat behalve voor Schiphol/ KLM en de glibberige politici (mogelijk voor die laatsten niet, want zij zullen dan ook gedegradeerd zijn tot slaaf/ schaap, ookal dneken ze nu iets anders).

It's about time we connect ALL the dots.


Hoe kan het dat onze overheid DIT toelaat?

Nieuw soort wolk, sluierbewolking, smog, ijskristallen, condens, scheepswolken? Nee.


Wat zijn chemtrails?

Chemtrails in Nederland en België.

Chemtrail inzendingen (foto's en video's).