Affiches die beklijven zonder te plakken

Gewijzigd 21 juli 2022

Kaag


De ene ramp volgt de andere op. Zet je maar schrap als deze spilzuchtige elitebal het Ministerie van Financiën onder haar hoede krijgt. Deze elitaire ramp heeft al een dubieuze reputatie wat betreft overheidsfinanciën. Met dit type bestuurder aan het roer zal Nederland als natie zeker als zodanig verdwijnen en opgaan in .....

Update: inmiddels is er een stevige flirt richting Navo uitgezet door Mark Rutte. Kaag lijkt de grootste kanshebber voor zijn opvolging. Dit zal nagenoeg zeker het einde van de autonome Staat der Nederlanden betekenen, en onder Kaag is er 15 miljard aan uitgaven niet te verantwoorden, zo bleek tijdens verantwoordingsdag. Ach ja, het is haar eigen geld niet.

  • aankomende ramp

  • Sigrid Kaag hier op de foto met Yasser Arafat en
    haar man die bij de Fatah beweging zat.
    Hij was (is?)drugs- en wapenhandelaar. Voor zover bekend
    is ze nog altijd met deze crimineel getrouwd.
    Veel is onduidelijk hierover.

Kaag en overheidsfinanciën

Hier wordt ons een blik in haar uitgavepatroon van overheidsfinanciën gegund toen ze minister van Ontwikkelingshulp was.
Wynia's week; Kaag financiert met belastinggeld rechtzaken tegen de staat??? Geld over de balk met NGO's?
De staat gebruikt Non Gouvernementele Organisaties (NGO's) om wet- en regelgeving om te kunnen vormen naar overheidswens (lees: "agenda 21"). Jurisprudentie zorgt daarvoor, vandaar die rechtzaken. De uitkomsten van die rechtzaken hebben ze dus gewoon zelf nodig. Kaag zit er bij het ondemocratische WEF immers diep in!

WEF en SDG's

Dit is waar ze in gelooft en waar ze dus naartoe werkt, verwezelijken van SDG's, Sustainable Developement Goals zoals geformuleerd in de U.N. Ageneda 21.
De betekenis van een SDG doet bij de meeste mensen iets anders vermoeden dan het werkelijk is. Het heersende beeld van de SDG's is rooskleuriger dan dat de uitwerking daarvan voor veel mensen zal zijn. Uitgezonderd voor de elite uiteraard. Kaag geeft aan het helemaal eens te zijn met de "reset". Klaus Schwab komt ook nog even voorbij met de mededeling dat we een bozere wereld tegemoet gaan . Een bozere wereld die ze zelf creëren, mede met hun SDG's dus. Die Great reset is een instrument om die U.N SDG's erdoor te "trappen". Waar dit elitaire type bestuurders niet bij stilstaat is dat het voor henzelf en hun positie net zo goed heel snel over kan zijn als ze ook maar heel even niet "in de pas" lopen. Ze geloven werkelijk dat ze het juiste doen. In feite werken ze mee aan het uitrollen van een wereldwijd totalitair regime.

Meer over SDG's hier. Bekijk het filmpje van Rosa Koire hierover.


Meer hier