Affiches die beklijven zonder te plakken

Gewijzigd 31 december 2021

Kaag


De ene ramp volgt de andere op. Zet je maar vast schrap voor als deze spilzuchtige elitebal het Ministerie van Financiën onder haar hoede krijgt. Deze aankomende ramp heeft al een dubieuze reputatie wat betreft overheidsfinanciën. Met dit type bestuurder aan het roer zal Nederland als natie zeker als zodanig verdwijnen en opgaan in .....

  • aankomende ramp

  • Sigrid Kaag hier op de foto met Yasser Arafat en
    haar man die bij de Fatah beweging zat.
    Hij was (is?)drugs- en wapenhandelaar.

Hier wordt ons een blik in haar uitgavepatroon van overheidsfinanciën gegund toen ze minister van Ontwikkelingshulp was.


Dit is waar ze in gelooft en waar ze dus naartoe werkt, verwezelijken van SDG's, Sustainable Developement Goals zoals geformuleerd in de U.N. Ageneda 21.
De betekenis van een SDG doet bij de meeste mensen iets anders vermoeden dan het werkelijk is. Het heersende beeld van de SDG's is rooskleuriger dan dat de uitwerking daarvan voor veel mensen zal zijn. Uitgezonderd voor de elite uiteraard. Kaag geeft aan het helemaal eens te zijn met de "reset". Klaus Schwab komt ook nog even voorbij met de mededeling dat we een bozere wereld tegemoet gaan . Een bozere wereld die ze zelf creëren, mede met hun SDG's dus. Die Great reset is een instrument om die U.N SDG's erdoor te "trappen".

Meer over SDG's hier. Bekijk het filmpje van Rosa Koire hierover.