Affiches die beklijven

Gewijzigd 08 januari 2022


Marc van Ranst

Eigenlijk veearts


Zachte heelmeesters maken stinkende wonden

Als België in 2009 doortastender was geweest had dat de afgelopen 2 jaren veel ergernis en frustratie gescheeld voor het Belgische volk. Marc is, net als de Nederlandse variant Ab Osterhaus, het kaf tussen het koren. We hadden toen al beter kunnen weten. Het uitrollen van fop-pandemieën is zijn kunstje. Daar is ie echt trots op! Met deze Covid-plandemie was hij echter wel succesvoller dan met de vogelgriep-plandemie. Maar nu heeft ie zijn back-office ook wat beter op orde (criminele overheden en illuminati/ W.H.O./ U.N./ E.U./ Freemasons enz. enz.). Dat scheelt natuurlijk best veel voor iemand die zelf niks kan. Kijk maar naar Hugo de Jonge.
Zijn n.l. equivalent Ab Osterhaus, eigenlijk ook veearts, heeft 6 miljoen euro overgehouden aan een vogelgriepvaccin- deal met de nl. overheid. Met medische wetenschap hebben deze pannenkoeken niks van doen. Alleen geld boeit ze. Best bijzonder dat iedereen toch naar ze luistert... Kijk hier maar.
Jurgen Conings echt dood?

UPDATE TWEE!!

Hieronder het relaas. Dit zaakje STINKT!!
Carine Knapen is door de familie van Jürgen benaderd om "het ware verhaal" naar buiten te brengen. De naasten zijn schofterig behandeld door zowel de begrafenisondernemer als door de rechter en de politie. Ook in België is het vergeven van de criminelen in het overheidspluche. Deze mensen gaan dus kennelijk over lijken wanneer het hun agenda betreft. Is Jurgen werkelijk dood? Wie lag er werkelijk in die kist? Is hij niet gewoon elders in de wereld aan het werk als wapeninstructuur om mee te helpen Corona protesten plat te slaan. De ordetroepen in Australie zijn bij voorbeeld soms ook gewoon particuliere bewakingsfirma's of buitenlandse, ad hoc ingevlogen militairen die van de Australische staat materieel krijgen en misschien extra instructie nodig hebben om hun taak te kunnen vervullen. Hoe zit/ zat het nu werkelijk met die Jürgen Conings?

Lees dit en weet dat we in Nederland criminelen van hetzelfde kaliber in in de regering hebben zitten. yesss, this is sad.

Persbericht: Rechter en begrafenisondernemer weigeren identificatie lichaam Jürgen Conings. Ik, Carine Knapen, werd door de bloedverwanten van Jürgen Conings ingeschakeld in het kader van onderstaande. Een persbericht werd op 25.06.2021 naar de pers verstuurd.

Geen waardig afscheid voor bloedverwanten

Door Carine Knapen, 25 juni 2021

Rechter en begrafenisondernemer weigeren identificatie lichaam Jürgen Conings

Dilsen – Stokkem – Vandaag besliste Elisabeth Raskin, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren dat er door de familie Conings geen identificatie van de stoffelijk resten van Jurgen noch een tegensprekelijke autopsie mag gebeuren en zijn crematie morgen, zaterdag 26 juni 2021 mag doorgaan. Met deze beslissing ontzegt de rechter de tantes, nonkel, neven en nichten van Jurgen Conings de tweede opinie waar zij als bloedverwanten recht op hebben. De rechter heeft enkel aan de familie Conings toelating verleend om op een waardige manier afscheid te nemen van Jurgen, maar ook dat heeft begrafenisondernemer Maarten Stulens niet toegelaten. Na betekening van het gerechtelijk bevel heeft hij pas na aandringen een kist getoond en tot driemaal toe geweigerd te antwoorden wie er in de kist lag. Er is een proces-verbaal van vaststelling opgesteld door de gerechtsdeurwaarders, waarna Maarten Stulens uiteindelijk toch bereid was om het deksel van de kist te lichten op voorwaarde dat de familie na 10 minuten zou vertrekken en nooit meer zou terug komen, ook niet voor de laatste groet deze avond en de crematie morgen.

“Het resultaat is dat niemand van zijn bloedverwanten het stoffelijk overschot heeft kunnen identificeren”, zegt Meester Carine Knapen, advocaat van de familie. “De manier waarop de rechtstreekse familie hierin wordt tegengewerkt, tart alle verbeelding. De morele schade is enorm. Zij wensen eerherstel voor Jurgen en henzelf.”

Sinds afgelopen zondag vragen de bloedverwanten van Jurgen Conings onophoudelijk om het stoffelijk overschot van Jurgen te kunnen zien. De politie, het Parket, het gerecht, de begrafenisondernemer hebben dit geweigerd. De familie heeft niet kunnen rekenen op enige bijstand van de vriendin met wie Jurgen bij leven samenwoonde. Daar waar zij tot en met woensdag akkoord was dat de familie de stoffelijke resten van Jurgen zouden identificeren, heeft ook zij vandaag geweigerd dat de lijkzak nog zou geopend worden.

Meester Knapen: “De begrafenisondernemer heeft met alle mogelijke argumenten getracht de familie te ontmoedigen en zich naar hen en naar Jurgen toe zeer onrespectvol gedragen. In zijn woorden : ‘het is enkel nog een hoop zwarte smurrie’, ‘ de stank is niet te harden ‘ en andere hallucinante uitlatingen die alle verbeelding tarten. Toen zij ondanks deze argumenten afgelopen woensdag toch het stoffelijk overschot wilden zien, eiste de begrafenisondernemer 600€ omwille van de stankgeur die zou vrijkomen bij het openen van de lijkzak. Toen bleek dat de familie hiertoe bereid was, volgde er een reeks van navolgende telefonische oproepen van Maarten Stulens waarbij hij steeds agressiever en grover werd en de toegang tot zijn mortuarium weigerde tenzij de familie een gerechtelijk bevel kon voorleggen.

De familie stapte daarom naar de rechter om waardig afscheid te mogen nemen van Jurgen Conings en een tweede autopsie te eisen. “Bloedverwanten hebben recht op identificatie van de stoffelijke resten van hun familielid en op een tweede tegensprekelijke autopsie ”, stipuleert Meester Knapen.

Crematie zonder absolute zekerheid over identiteit

De familie trok vanmiddag met twee gerechtsdeurwaarders opnieuw naar de begrafenisondernemer. Hij weigerde om vrijwillig toegang te verschaffen en de kist te tonen. Het is pas na de betekening van het bevel dat de familie na veel discussie een kist getoond werd. Op de herhaalde vraag of in deze kist het stoffelijk overschot van Jurgen Conings zat, antwoordde hij niet. Dit werd door de gerechtsdeurwaarders geacteerd in een proces-verbaal van vaststelling. Onder de bedreiging van een strafklacht heeft Maarten Stulens uiteindelijk het deksel van de kist gelicht en kreeg de familie een grote witte zak, 2 meter lang, te zien. Hij heeft geen informatie verschaft over de inhoud van de zak die volgens de familie aanvoelde alsof er enkel lucht in zat. “ Dit kan bezwaarlijk beschouwd worden als een waardig afscheid, zeker niet wanneer men bekijkt wat er allemaal aan vooraf gegaan is “’ aldus Meester Knapen.

Door de weigering van de rechtbank, de begrafenisondernemer en thans ook de vriendin, zal het stoffelijk overschot morgen 26 juni 2021 worden gecremeerd zonder dat de bloedverwanten absolute zekerheid hebben dat het om Jurgen gaat. De rechten van de familie Conings zijn aanhoudend geschonden geworden. ‘De manier waarop de familie Conings behandeld wordt is een regelrechte schande en een blaam voor onze democratische rechtstaat ‘ besluit Meester Knapen.

De spreekwoordelijke stok is in het hoenderhok gesmeten. De vaststelling dat al hun rechten zijn ontzegd en zij stelselmatig tegengewerkt worden in hun gefundeerde eisen, sterkt de familie in de overtuiging dat veel van wat beweerd wordt niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Zij zullen zich beraden over de verdere stappen en geen enkele inspanning onbenut laten om de waarheid aan de oppervlakte te krijgen zodat Jurgen in ere kan worden hersteld. <br>

Tot zover het relaas van Carine Knapen zoals ze dit doorgekregen heeft van de nabestaanden van Jürgen Conings. Ook te lezen op : www.carineknapen.info/


UPDATE!!

Jurgen Conings gevonden door nota bene de BURGERMEESTER van Maaseik, Johan Tollenaere, tijdens een FIETSTOCHTJE...

Gekker hield ik niet voor mogelijk maar het HET KAN DUS ECHT!! Jurgen Conings is dus gevonden door de BURGERMEESTER van Maaseik, Johan Tollenaere, tijdens EEN FIETSTOCHTJE! Waar zien deze schrijvers, persvoorlichters, politici, politbureau's, dicterende elite who-ever ons voor aan? Dit gelooft NIEMAND!!! WIJ zijn niet de idioten, dat zijn de mensen die dit soort bullshit de wereld inhelpen. Dit is schunnig. Waar ik nu zo benieuwd naar ben; hoe is het werkelijk met / hoe is het exact afgelopen is met Jurgen Conings? Dit verhaal is ongelooflijk doorzichtig maar anderzijds ook juist weer niet. Ik vrees namelijk het ergste: een criminele afrekening. Wederom geen foto's niks...
Ik wist dat de lezer onderschat werd wat betreft hersencapaciteit maar dit is ronduit schofferend. BOYCOT HET AD EN ANDERE MAINSTREAM MEDIA, ze geloven echt dat dit zwamverhaal geloofwaardig is.
Even een quote van de "vinder" van het lijk, de BURGERMEESTER van Maaseik: "De lijkengeur deed Tollenaere meteen denken aan Conings." Hij rook iets en hij wist meteen dat het het lijk van Jurgen Conings moest zijn, dat KON niet anders hahahahaaa. Hij zwamt verder: "Ik fiets wekelijks in de bossen waar de afgelopen weken naar hem is gezocht en heb er vaak rekening mee gehouden dat we hem zouden kunnen tegenkomen, maar niet als lijk.". Vermoedelijk is jurgen iemand tegengekomen van de Belgische "Special Forces". De journalisten liegen er op los dus laat mij ook even speculeren.
Uitgerekend de burgermeester vindt het lijk waar 150 militairen overheen keken?? De militairen hadden uitgerekend op DIE specifieke locatie niet gekeken. Jaja, dat kan alleen in België gebeuren.
Was Marc Dutroux ook niet ineens uit zijn gevangenisauto ontsnapt omdat de deur van dat transportvoertuig ineens "open stond"? Hij is toen staande gehouden door de bevolking en was zeer meewerkend.
Kom op zeg, wie gelooft dit nou? En dan vooral dit: "de lijkengeur deed denken aan Conings..". Elite van België; You have to do better than this. Wat een bedroevende bak ellende en dat allemaal om de totaal corrupte mondiale Big Pharma Corona cordon. Die vaccins genereren geld en alles wat in die weg staat moet opgeruimd worden. Er zijn erg veel mensen die hier een graantje van mee pikken wereldwijd dus de belangen om deze leugen in stand te houden zijn inmens groot. "De lijkenlucht deed denken aan..." kom op zeg.. deed mij in ieder geval denken aan kwade opzet.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: mensen wordt alsjeblieft wakker en neem dat vaccin niet, laat je immuniteit niet naar de kloten helpen door die Pharma maffia. Hun objectief is mensen afhankelijk krijgen van hun troep. Corona is af te handelen door het menselijk lichaam zonder hun zooi in te spuiten!
Journalisten, schamen jullie je DIEP. Hervindt je professionele waardigheid en stop met deze schending van de journalistieke objectieviteit. Breng feiten, stop met die leugens. Werk er niet langer aan mee!!

Hier die hersenloze bullshit van Victor Schildkamp & Caspar Naber van het AD op PDF. Na deze Corona PLANdemie gaat het met deze "journalisten" niet meer goed komen denk ik. Ze zullen op zijn minst kaalgeschoren worden. Als je je professioneel zo laat misbruiken dan is "sletterig" nog een net woord wat dan van toepassing is op deze twee lieden.. Ik ga er van uit dat deze mensen zich journalist noemen. Zo jong en nu al verloren..

Hieronder het oorspronkelijke artikel:


Dit is Marc van Ranst. Hij werkt als Viroloog, is media geil, en figureert in België dus als de Nederlandse "Ab Osterhaus". Deze man heeft de H1N1 (ook griep) uitbraak in België gecoördineerd. Ab Osterhaus is kennelijk bij deze man in de leer geweest voordat hij voor de NL- overheid Corona (is ook griep)-angst mocht gaan zaaien in Nederland, getuige het filmpje hieronder. Hij mocht daar plaats nemen op het podium waar Marc zijn voordracht deed.
Marc weet hoe je een epidemie/ pandemie "in de markt" moet zetten, getuige het filmpje hieronder. Hij vertelt hoe je er voor moet zorgen dat je altijd zelf de informatievoorziening stuurt. Journalisten zijn dan minder snel geneigd om zelf op zoek te gaan naar informatie. Op deze manier kun je de informatiestromen zelf managen op de manier die voor jou het handigste is. Marc is in België niet zo populair meer.
Een jongen kwam te overlijden nadat hij uit een raam sprong omdat de politie aan de deur stond. Er was een Lock Down in België en feestjes waren verboden. Marc gaf te kennen dat hij geen compassie had voor de jongen, doch een beetje compassie voor de ouders. Dit was een mokerslag voor Marc's reputatie in België.


Marc weet hoe je ziektes in de markt moet zetten

Tijden veranderen, ook voor Marc. Nu zit de Belgische militair Jurgen Conings hem op de hielen met raketwerpers en, zoals er altijd standaard bij gezegd wordt, extreem rechtse ideeën. De politie en het leger zitten Jurgen op de hielen en Propaganda kanaal NOS bericht hier uitvoerig, en hijgerig als altijd, over. Volgens de Hollandse Pravda's zou Marc nu in een Safe House (een mooi kasteeltje ergens in de Ardennen?) zitten. Mede door zijn eigen toedoen zou je kunnen zeggen. De mededogenloze Marc krijgt nu een koekje van eigen deeg! Hij heeft met brute leugens en overdrijvingen de Belgische burgers de ene lock down na de andere ingejaagd en nu wordt ie zelf de isolatie ingejaagd. Smullen dus. In de auto van Jurgen Conings werden VIER raketwerpers gevonden. De politie kwam een camouflagetent tegen die gebobytrapped was met draadje en als daar aan getrokken werd dan kwam er een heuse steekvlam! Journalisten konden niets verifiëren want ze werden verjaagd volgens het NOS propagandakanaal:
"Een fotograaf zei aan het begin van de middag dat er "ontwikkelingen gaande" waren, maar de politie wilde niets zeggen. Een persvak bij Nationaal Park Hoge Kempen is in allerijl ontruimd en er is een ambulance bij het bos weggereden. Het is niet duidelijk of er iemand in de ambulance lag."
Geen foto van het ambulance interieur, niks. Ook de hoeveelheid wapens die deze man meenam van de legeropslagplaats is "vermoedelijk" HEEL groot. Wilde Jurgen dan een militie oprichten of een eigen leger beginnen? Wat moet een man ALLEEN met HEEL VEEL wapens en hoe heeft hij deze grote hoeveelheid meegenomen? Wapentuig is zwaar. Heeft een getraind militair niet voldoende aan een paar kwalitatief goede wapens en een grote hoeveelheid munitie?
De Belgische minister Van Quickenborne wist vrij snel te vertellen dat deze man nu als terrorist op een lijstje staat. Hoe heeft hij zo lang nog kunnen dienen in het leger als nota bene wapeninstructeur als hij nu gevaarlijk blijkt "omdat hij op een terroristenlijst staat en er ineens "extremistische ideeën" op na houdt? En dat alles in nog geen 5 dagen  tijd. Is dit de zoveelste draai om de belabberde reputatie van Marc in België een beetje op te krikken, nu hij zo zielig te vinden is, gezien zijn situatie? Het NOS kan ook niet vaak genoeg benadrukken dat het om "een terrorist" gaat, zoals die dingen altijd gaan in dit soort kulverhaaltjes die dan opdoemen uit het niets. Zou van Ranst nu zijn eigen "bedreigd zijn" ook geënsceneerd hebben? Hij houdt hele volkeren voor de gek als het gaat om H1N1 en nu dus ook Covid. Door dit zo te doen kan hij, bijvoorbeeld, een carrieremove doen die anders lastig te verklaren is (Belgie is nu te onveilig voor Marc dus hij gaat nu in Amerika/ China/ Straatsburg/ Tymbouktou werken, a la Ad Melkert ten tijde van Pim Fortuyn, weet u nog?). Raketwerpers kunnen immers ook gewoon in die auto GELEGD zijn door één van zijn helpers. "Marc heeft zo goed zijn best gedaan dus hij mag nu in Brussel de komende klimaathoax voorbereiden".
Hoe moeten wij dit verhaal geloven als deze man zelf hele natiën voor het lapje houdt? Te extreem, in 1 week tijd van goed functionerende wapeninstructeur tot levensgevaarlijke extremist en politie/ leger hebben een "shoot to kill" instructie verkregen om dit grote kwaad voor eens en voor altijd uit te snijden.  Jaja marc, de ene dienst is de andere waard, of niet soms, Marc? Of krijg je nu werkelijk een "Koekje van eigen deeg"? Wie kaatst kan de bal verwachten. Marc van Ranst was zijn geloofwaardigheid toch al kwijt ,getuige het filmpje, net als Ab Osterhaus met zijn fles whisky en zijn Mexicaanse Griep vaccindeal met de NL overheid van een paar miljoen. We wensen hem veel succes met zijn verdere loopbaan in het buitenland en we zullen er weinig aan missen. Om het narratief is alles gedoogd, zelfs touwtjes met heuse steekvlammen. En mogelijk een verwoest leven van Jürgen Conings? Nabij Nationaal Park Hoge Kempen is er al een steunbetuigingsmars geweest voor Jürgen Conings. Meer daarover hier.
Daar waar het vak van journalist kapot gemaakt is daar ontstaat een nieuw metier: die van "nieuwsconsument", meer dan ooit wordt de lezer geacht tussen de regels door te lezen. Journalisten zijn het noteren van waarheid verleerd. Of zijn het de publicisten, dat zijn ook de journalisten van weleer, die zich aan het bekwamen zijn in de kunst van het noteren van verdraaiingen en andere leugens omdat de waarheid ze niks meer oplevert?


NOS schrijfsel hier te downloaden