Affiches die beklijven

Gewijzigd 27 januari 2022

Klaus Slaaf Paternotte

We brengen naar buiten dat er nog steeds een heel gevaarlijk virus is waar we op moeten anticiperen (Gaaaaap!!) zodat we onze heimelijke U.N. Agenda 21 kunnen uitrollen.
Maar Nederlands onderzoek wijst uit dat het allemaal niet zoveel nut heeft gehad, dat Corona-maatregelenbeleid. Niet handig voor Paternotte. Hij verwijst dus meteen naar Neo- nazi- Duitsland: 1G+2G combineren. Zo hebben ze de horeca open kunnen houden. Die horeca bleef open vanwege regeringsbeleid wat gebaseerd was op een leugen, namelijk dat de overheid beleid moet hebben ten aanzien van dit “gevaarlijke” virus. Het doel van Paternotte is niet de bevolking dienen en beschermen maar de grote reset agenda van Schwab en de uitrol van U.N. SDG’s zoals D66(6) die aanhangt. Wanneer men de ruimte krijgt om op natuurlijke wijze weerstand op te bouwen dan hebben we geen overheid nodig die “maatregelen”, inclusief vaccinaties, uitvaardigt om het verkoudheidsvirus buiten de deur te houden ( wat natuurlijk nooit gaat lukken). Hij wil dat de controlestaat van de grond komt waarin iedereen zich overal voor moet verantwoorden opdat de staat overzicht over alles en iedereen kan hebben. U.N. Agenda 21

De burgermeester van Venlo wil 2g omdat anders de Duitsers weer aan een nieuwe invasie van Nederland gaan beginnen en alles en iedereen besmetten. De werkelijke reden is dat hij 2g wil omdat de burgermeester ook een Agenda 21 uit te voeren heeft ten aanzien van de Nederlanders. Ondanks al het Nederlandse toerisme hebben ze toch alles open kunnen houden want hun beleid was zo fantastisch. Lees “strenger”. Vaccinatieplicht plus testen is meer controle en dat is altijd beter. Die kant moet de kudde namelijk op. Het bedrog is soms meesterlijk te noemen.

Gevaccineerden zijn “spreaders” dus medisch gezien kan het gewoonweg niet zoals hij dit zegt. De gelijktijdige uitrol van 5G met het “Corona virus” maakt het technisch mogelijk om mensen te volgen middels nanotechnologie wat in het vaccin ingebracht is. Zie deze pagina: Agenda 21. Ben je niet gevaxxed dan ben “not trackable” en dus politiek gezien een outcast. Alleen de mensen die het vaccin hebben gehad en bereid zijn zich te onderwerpen aan testjes die door de overheid opgelegd worden zijn maatschappelijk welkom. De Agenda 21 heeft als SDG het terugdringen van mobiliteit want dit is niet sustainable. Paternotte zit met bedekte termen Agenda 21 te “voorvechten”. Ook hier gaat het om iets anders dan een virusje. Corona “besmettingen” (GAAAAAP!!) aanvoerend als (drog-)reden. Grensoverschrijdend toerisme is namelijk ook niet gewenst, is niet sustainable..
Volgens Patternotte zijn er spanningen in de samenleving gekomen door “Corona”. De werkelijkheid is dat die spanningen er zijn gekomen door regeringsbeleid, misleiding , vanuit overheden die dit verkoudheidje aangegrepen hebben om dictatoriale maatregelen en (grond)wettelijke herstructureringen uit te kunnen voeren. Ook overheidsinstanties zoals de Raad van de Rechtspraak stelt zich nu openlijk vragen bij de proportionaliteit van de “maatregelen”. De OVERHEDEN brachten tweedeling, niet dat verkoudheidsvirusje wat 99 procent van de mensen toch wel overleeft. Vervolgens geeft Paternotte aan dat die tweedeling kwam door lock downs. Hij geeft hiermee wederom aan dat dit overheidsbeleid onomstotelijk gerechtvaardigd is want er is een dodelijk virus dus dit MOESTEN we nu eenmaal gewoon doen. Zoals Trudeau (satanist) al zei: ”It’s such a obvious thing to do, very logical”. Presenteer je acties als no-brainer terwijl ze onlogisch en nutteloos zijn.

Paternotte stapt doelbewust over het feit heen dat deze maatregelen” onnodig en buitenproportioneel waren. Het aantal sterfgevallen door de “maatregelen”, inclusief vaccinaties is vele malen hoger dan in dzelfde periode vorig jaar voordat dat dat verkoudheidje zich aandiende: Oversterfte! Dit komt dan natuurlijk weer “door al die uitgestelde behandelingen”
Virologen die niet het Corona-mantra hooghouden geven aan dat het 10 jaar terug ondenkbaar zou zijn geweest om op wereldschaal zo’n experimenteel, slecht getest ,instabiel, ,gevaarlijk, ja zelfs dodelijk M-RNA brouwsel bij de mensen door de strot te duwen om een verkoudheidje. Ze durven het nota bene een “vaccin” te noemen! Vaccineren tijdens een pandemie word door vooraanstaande virologen ontraden omdat het virus nog prominent aanwezig is en eerder tot vaccinresistente mutaties zal “omvormen” en daarmee dus juist dodelijker wordt. Die ondernemers hadden gewoon door kunnen gaan met ondernemen en de studenten hadden gewoon colleges in de collegezaal kunnen blijven volgen. Het overheidsbeleid is volgens Paternotte “goed” en de tweedeling in de samenleving is een gevolg van Corona en de daaraan gekoppelde “noodzakelijkheden”. Zo ziet dat er dus uit: fascisme. Adapt or die.. Corona is een voorwendsel! Het regeringsbeleid staat wat dit sujet betreft NIET ter discussie.

Deze Paternotte is de representant van het nieuw fascisme. De lock downs en de andere maatregelen waren volgens hem zo NODIG, doch schadelijk, en daarom hebben we liever andere “maatregelen” (!!!). Hooghoudend dat “maatregelen” echt nodig waren, en zijn. Deze Paternotte IS de nieuwe Nazi. Hij schudt zijn verhaal zo uit zijn mouw. Het gemak waarmee hij dat doet, daar zou je haast bewondering voor krijgen. De nieuwe koers, genaamd Agenda 21 wordt, zoals uit dit fragment blijkt, heel sluw, sneaky, en zorgvuldig bedekt uitgerold. Het mes snijdt aan vele kanten: Big Pharma is blij want ze hebben een ongekend lucratief nieuw verdienmodel op de markt gezet. "Boosteren" blijkt namelijk ook "noodzakelijk". En politici zijn blij want ze hebben nu hun Schwabiaanse “Window of opportunity” om hun Orwelliaanse controlestaat verder uit te rollen. Met 5G en nanotechnologie als voertuig/ pressiemiddel. De mensen die dit uitrollen op politiek en elitair niveau geloven werkelijk dat het hun een prachttoekomst zal brengen. Ze blijven erin trappen. Macht maakt blind voor het verleden. Voor hen minder ruis en meer macht in het nieuwe staatsmodel. Mogelijk zijn de mooie baantjes reeds verdeeld. Corona-beleid en Agenda21 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Corona” is de wegbewijzering, U.N. Agenda 21 de bestemming. Deze mensen (zijn het dat eigenlijk wel?) staan er onvoldoende bij stil dat het met hen in die nieuwe staatsvorm ook heel snel weer afgelopen kan zijn. Een leven zal NIKS meer waard zijn in die communistisch-fascistische staatsvorm. Ook hun leven niet. Al met al lijkt het me meer voor de hand liggend dat we gaan jagen op de mensen die deze onzinnige angstzaaierij in de wereld gebracht hebben, en op de mensen die deze plandemie uitrollen en blijven verdedigen. Onze vijand is zo wie zo lastig zichtbaar. Maar het zijn mensen en het is geen virus. Van dat virus krijg je hooguit een snotneus en wat lichte verhoging en je ijsje of kopje thee smaakt anders. We worden belazerd, big time.

De leugen is zorgvuldig verstopt in een bekoorlijk boeket van toekomstperspectieven wat bij nader inzien zwaveldampen blijken uit te stoten.

Rutte, Heijink, 3G en de 2e (slaap-)kamer

Ook bij Rutte zien we dezelfde mechanismen aan het werk. Het regeringsbeleid kan niet ter discussie staan. "Dit kunt u niet maken Rutte want een overgrote meerderheid van de kamer wil dit niet..." is niet hanteerbaar voor deze pathologische leugenaar. Het mantra is Boosterenen Boosteren Boosteren Boosteren en nog eens Boosteren en zolang we met ons allen inschikkelijk blijven ten aanzien van deze fascisten, zal het ook tot in lengte van jaren Boosteren Boosteren Boosteren Boosteren Boosteren Boosteren Boosterenen nog eens Boosteren Boosteren Boosteren blijven. Rutte heeft maling aan de Kamer. Heijink gaat hier niks bereiken maar hij heeft wel door dat Rutte theater aan het maken is..
Ook Rutte is een nieuwe Nazi. Hij kan vermoedelijk ook niet wachten tot het "doek" valt en hij zijn regime uit kan rollen en de pantserwagens de straten in kunnen om dissidenten in het holst van de nacht van hun bed te lichten.Deep State, schaduwregeringen


Voor dieper inzicht kijk dit van Jorn Luka. Interview met een beleggingsmakelaar, de Amerikaanse Catherine Austin Fitts.
Dit is een 1,5 uur durend interview met een financiele topvrouw die voor de Bush administration heeft gewerkt en behoorlijk wat meegekregen heeft van "Deep State" -achtige toestanden aldaar, in de States en ver daarbuiten. Deze schaduwregeringen en top-financials hebben dermate veel macht dat ze dus feitelijk kunnen beschikken over het lot van de wereld. Elke regering in de wereld is een "puppet".
Website van deze Amerikaanse Catherine Austin Fitts hier... Ze heeft hier ook enkele boeken online gepubliceerd. Zijn ook zeer de moeite waard.

Bamboozled!! Karen Hudes

Voormalig advocaat World Bank, 20 jaar lang. En op de gerenomeerde Yale Universiteit in de States afgestudeerd.
Het Vaticaan wordt gebruikt als witwasfabriek. De penioenspaarpotten van het gehele westen zijn leeggeroofd.


Pagina op deze site