Affiches die beklijven

Gewijzigd 4 augustus 2021

Verdraaid!

Een verdraaide situatie.

Wij worden geacht de politici te “kiezen” (voor wat daar nog van waar is) via het bekende partijensysteem/ kieswet. De partijen kiezen de ministers en minister-president, zodat deze het beleid zoals dat gepresenteerd is in de verkiezingsprogramma’s waar gemaakt kan worden. Deze gekozen mensen VERDIENEN daarmee de (vol-)macht om de wens van de bevolking uit te voeren. Maar heden heeft het er alle schijn van dat het nu omgekeerd gebeurt; wij, de bevolking, lopen nu achter de politici aan. Heel gedwee volgen we in hun misleiding. Heel stilletjes is dit erin gekomen, ze hebben dit omgedraaid!
Het voorgenoemde maakt aannemelijk dat deze “pandemie” lang geleden al uitgedacht is met de bedoeling dit wereldwijd uit te rollen. Een dictatoriale machtsgreep kun je natuurlijk niet in een verkiezingscampagne aan de man brengen. Je komt dus op de proppen met een virus. Doel: reduceren van populatie, wereldbevolking terugdringen tot maximaal 500 miljoen mensen. De leiders die bij de gratie van de bevolking MOGEN regeren willen ONS nu zo veel mogelijk in aantal “reduceren”? Het instrument hiervoor is “vaccineren”. Iedereen weet dat vaccineren tegen Corona is volstrekt nutteloos is. Virussen muteren altijd wel maar voor het menselijk immuunsysteem is dat echter geen enkel probleem gebleken. Corona is al jaaaaaren onder ons en gaf, net als influenza B, erg zwakke mensen het finale “duwtje” richting hiernamaals. Toch werden plots gezonde mensen middels lock downs thuis opgeborgen om zogenaamd de zwakke ouderen te beschermen? En deze ouderen zaten weg te kwijnen in verzorgingstehuizen omdat ze geen bezoek mochten ontvangen en niet van hun kamer af mochten? Ernstig zieken zoals kankerpatienten moesten soms te lang wachten op een behandeling omdat alle focus op dat griepje lag, en overleden direkt aan die gevolgen. Maar deze maatregelen zouden ons erdoorheen helpen. Geloof je het zelf???

Maar wat zit er in die vaccins? Volgens Hugo was dit "the only way out", maar volgens Tedros, hoofd van de WHO was dat eerder al uitgesloten. Niet alleen het vaccin zou ons eruit helpen.
Wat gaan ze op de langere termijn doen, eventueel aanrichten aan schade? Dierproeven met m-rna injecties verliepen rampzalig. En terwijl deze rommel in een testfase zit moeten onze kinderen geïnjecteerd worden met die rommel? Vanwege die testfase (voorlopige goedkeuringen) zijn de fabrikanten en politici niet verantwoordelijk bij schade als gevolg van bijwerkingen maar ben jij dat zelf, jij bent proefkonijn! Informed concent bestaat alleen als zodanig als artsen ook precies weten wat ze injecteren maar die weten dat ook niet volledig. De medici die zich wat beter in de “vaccinatie” genocide injectie verdiept hebben, ontraden mensen deze gif injectie te nemen omdat ze de bui al zien hangen: schadeclaims. Of ze geven WEL om hun patiënten en injecteren dus NIET. Ze zijn dan ”gewetensbezwaard”! ja dat kan ook nog!! Steeds vaker worden er ook verbanden gelegd tussen 5G en deze gif injecties, onder meer door de vondst van Grafeen, zeer giftige stof, en onduidelijke metaaldeeltjes in die injecties.
Dierenartsen als Ab Osterhaus en Mark van Ranst houden de stoelen warm van elk actualiteitenprogramma en willen met hun gladde praatjes de laatste gif-injecties ingespoten zien, desnoods bij zeer jonge kinderen. Zonder uitzondering worden verborgen belangen gediend door dit heerschap. Iedereen weet dat (fles whisky akkefietje met Ab Osterhaus na de h1n1 uitbraak, hij verdiende miljoenen aan verkoop van vaccins aan de staat, u de belastingbetaler dus), maar het kan niemand deren. Er zijn nu al aankoop afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar met deze genocide- gif producenten zoals Pfizer en Moderna. De Jezuïeten club laat er geen gras over groeien.
Deze “vaccins” (eigenlijk gen-therapie) zijn in een experimentele fase dus JIJ bent uiteindelijk ZELF eindverantwoordelijk voor jou injectie.
Dictatuur 2.0; Bestuurlijke lagen zullen in hoeveelheid teruggedrongen worden en regeren gebeurt voortaan mondiaal vanuit instanties zoals de V.N, WEF, NATO WTO enz... Rutte heeft Nederland in feite al uitverkocht aan Europa (begrotingen, medische regelgeving enz.). Een wereldregering met aan het hoofd een super president is hun doel. De wereld gaat opgedeeld worden in districten en reizen mag alleen nog als daar bittere noodzaak toe is. Via een Great-Reset zal het criminele WEF elke aardbewoner ontdoen van persoonlijk bezit. Dit vloeit richting diezelfde elite. Levensbehoeften worden dan toegewezen vanuit de staat wanneer je aan je verplichtingen hebt voldaan (injecties, 120 urige werkweek enz). Op het einde van de maand ontvang je geen salaris, je bestaansrecht wordt dan verlengd door het bijschrijven via 5G van “credits” op een geïmplanteerde chip. Dit is nu nog de Europeese digikaart maar deze zal na verloop van tijd onderhuids moeten, geïmplanteerd moeten worden. Met die “credits” ga je naar de Jumbo (nu al een staatsbedrijf, net als Albert Hein Ahold) om genetisch gemodificeerde rommel te kopen wat door moet gaan voor voedsel wat ze zelfs bij kweekzaden- modificator Montsanto niet door de strot krijgen. Kennelijk ligt er in de kantine van deze Amerikaanse kweekzaden- grootgrutter geen voedsel wat door hun eigen zaden tot stand gekomen is! De elite heeft wél de beschikking over natuurlijk voedsel. Corona is het vehikel om uiteindelijk uit te komen bij het hiervoor genoemde! De Nieuwe Wereldorde. Mensen die hier niet in mee willen zijn dissident en zullen “apart gezet” gaan worden. De versterving door de genocide injecties zal geleidelijk genoeg plaats vinden om geen argwaan op te wekken doch in een zeker tempo omdat dit ook weer niet te lang moet duren want dan loopt deze bevolking weer teveel in aantal op en wordt daarmee het effect teniet gedaan. Met deze genocide wil men zich ontdoen van de useless eaters en andere inaktieven. Verder is het een selectie instrument om mensen op hun intelligentieniveau te selecteren Attali, eerste adviseur van Francois Mitterand, een voormalige minister- president van Frankrijk, had het in deze context al over de idioten die zichzelf naar de slachtbank zouden leiden (tweede video op die pagina). . Ook de angsthazen mogen vertrekken. Maak ze bang voor een "virus" en kom vervolgens zelf met de "oplossing". Het Deense Europarlementslid Ida Aucken heeft haar visie op die nieuwe sociale orde beschreven op de W.E.F website.
Verder zal onvruchtbaar maken van mensen ook tot doel gesteld zijn. In Kenia werden thetanus-vaccins verstrekt waar mensen onvruchtbaar van werden . Er bleek een toevoeging in te zitten wat maakte dat het vrouwenlichaam antistoffen begon aan te maken tegen haar eigen foetus.
Dit sinistere scenario is hun doel! Alles is gepland.
De wereldbevolking zal allereerst moeten ontwaken uit deze mind- controlled nachtmerrie alvorens er tegengas gegeven kan gaan worden en de politieke- en elitaire criminelen zoals Bill Gates, Rothchilds, Soros, Rutte, enz) aangepakt kunnen gaan worden. Deze lieden moeten op pandemische wijze ontmaskerd en berecht worden voor misdaden tegen de mensheid. Waarom zien we anders censuur? De waarheid is staatsvijand nummer 1 op dit moment, wereldwijd.
Er is geen pandemie. Het zit tussen onze oren. Wij zijn het gaan geloven. Dit moest ook want eerst was er het "vaccin", het grote genocide instrument, later pas het vehikel "Corona", de uitrol van de leugen. Sigrid Kaag is de SDG minister die wellicht door klaus Schwab –achtige maffioze figuren met macht naar voren geschoven is om de dictatoriale Sustainable Development Goals van de U.N te implementeren op “regionaal “ vlak. Die SDG’s zijn technische, bestuurlijke uitkomsten. Die Nieuwe Wereld Orde moet immers ook bij de slager om de hoek gestandaardiseerd worden. Geen vlees zal ontkomen! D66 en VVD wonnen via stembusfraude. Elk land op deze wereld dient dezelfde koers te varen dus een Forum voor de Democratie o.i.d. is niet wenselijk. Alle politici zijn of bang en werken mee, of ze stappen uit de politiek. Totale controle over alle grondstoffen, financiële middelen, mensen, alles via 1 wereldregering met aan het hoofd die ene superpresident (Anti-Christ)! Doch dit derde beest zal ten verderve varen. De wil van de mens moet vrij zijn. Nu lopen we zo weer in diezelfde dictatoriale val als we niet oppassen. Het is 1 minuut voor twaalf.. Wij, de 99,9 procent, moeten weer gaan bepalen wat clowns als Rutte en Hugo de (fascistische) Jonge gaan uitspreken. Deze mensen behoren ONS en ons LAND te DIENEN en niet ons te manipuleren en murw te maken met leugens en snode, achterbakse plannen, teneinde iedereen volgespoten te krijgen met genocide-gif (Corona) injecties en ons uit te laten komen in een werelddictatuur.

Best wel eng hè? Geloof je het zelf?