Affiches die beklijven zonder te plakken


We moeten hysterisch blijven

We moeten hysterisch blijven. Nu covid 19 een aflopende zaak is en iedereen door begint te krijgen dat het een hoax was kan het volgende onderdeel van de Grote Misleiding ingeluid worden. En het heet racisme.. De overeenkomst met covid 19 is dat het wederom een beladen, negatief onderwerp is wat iedereen bezig moet houden op last van “….”, u weet wel, dezelfde club die vind dat de NWO (Nieuwe Wereld Orde) zo snel mogelijk een feit moet zijn. In die nieuwe wereldorde is er geen ruimte meer voor verschillende religies. Vermengen van rassen en het stimuleren daarvan is ook een onderdeel van de agenda21 van de UN, die de leidraad is van/ voor die NWO. Het vermengen van rassen herbergt volgens mij geen schadelijke gevolgen in biologisch opzicht. Het schaadt de mens(-heid) niet.

Wanneer het religies betreft is het voor nu een ander verhaal. Zoveel rassen, zoveel religies. Hier moet de mens de ruimte in kunnen krijgen. Krijgen zij die niet dan ontstaan er conflicten. Voor alsnog komt racisme overwegend in het nieuws via discriminatie op huidskleur. Verwarring ligt op de loer. Wanneer het begrip discriminatie opgaat in de noemer racisme zal achterstelling op religie sneller over het hoofd gezien worden. In islamitische landen zoals Egypte en Turkije worden regelmatig christelijke kerken in brand gestoken en christenen vermoord. Hier wordt gediscrimineerd op religie. Denk verder ook aan moslims die in India en Myanmar achtergesteld worden. China geeft Tibetanen ook weinig religieuze ruimte. Dan zullen we Noord Korea nu maar even buiten beschouwing laten (...)

De zeer zware griep epidemie van 2018 en 2016 mochten ten tijde van de Corona hysterie niet op één lijn gesteld worden met Corona. Corona zou vele malen ernstiger zijn waardoor ferme, zeer ingrijpende maatschappelijke voorzorgsmaatregelen gerechtvaardigd zouden zijn . Maar alle cijfers zijn inmiddels bijgesteld tot het niveau van Influenza (griep). De burger begint nu door te krijgen dat het allemaal wel meeviel met die Corona. Maar in 1 keer afschaffen van alle preventiemaatregelen zou een bekenning betekenen van de overheden dat ze overdreven gereageerd hebben met hun Lock downs e.d.. Daarom worden deze heel geleidelijk afgebouwd zodat gezichtsverlies en hoge schadeclaims vermeden kunnen worden.

Het zal me benieuwen hoe zaken zich maatschappelijk gaan ontwikkelen met de Racisme hysterie. Wat zal “het draaiboek” ons nu weer brengen? In V.S worden in ieder geval al bakstenen op protestlocaties weggezet zodat activisten deze naar de politie kunnen gooien. Hier zijn beelden van. Er wordt ook gesproken over activisten die door de overheid betaald worden.

Middels Corona (kroontje in het Spaans) zijn de geesten weer een stapje verder in gereedheid gebracht, een beetje rijper gemaakt, voor de dictatuur die Nieuwe Wereld Orde heet. We zien nu overal om ons heen een maatschappelijke manifestatie van de UN agenda 21.
Racisme is het volgende “lesje” wat ons opgedrongen gaat worden. Vermoedelijk wordt discriminatie opgelost in het begrip racisme en zal alleen be- en veroordeling op basis van huidskleur als abject neergezet gaan worden en zullen religies neergezet gaan worden als maatschappelijk ongewenst omdat dit racisme in de hand zou werken. Het is ze er veel aan gelegen dat deze nieuwe orde “onder onze huid” kruipt, zoals covid 19 en racisme dat ook doet. Men mag straks alleen de fascistische nieuwe orde (en zijn antichrist) aanbidden.