Affiches die beklijven

Gewijzigd 10 febrruari 2022

Bewustmakingsactie tegen gevaccineerden in de horeca

Mensen die vandaag de dag gebruik maken van de horeca gaan mee in het discriminerende beleid op medische gronden van de Nederlandse overheid. Zolang we achter onze computer of telefoon op de diverse fora zoals telegram etc. daarover enkel blijven mopperen zal daar niks veranderen. De enige optie om het discriminerende tij te keren is van je luie kont komen en de horeca eens een bezoekje te brengen. De horecagebruikers dienen gewezen te worden op hun medewerking aan het discriminerende beleid van de Nederlandse staat.

Het doel van deze actie

De betoger treedt het horeca etablisement binnen. Hij start met het houden van een verbale uitéénzetting met een zekere stemverheffing. Dit betoog houdt in dat zowel de gasten als de ondernemer zich conformeren aan het overheidsbeleid wat discriminerend is. Leg uit waarom het discriminerend is; veel "gevaccineerden" staan hier niet eens bij stil omdat ze zich volledig in laten pakken door de mainstream media propaganda. Met afleidingsmanouvres etc. wordt het die mensen lastig gemaakt om hierover te reflecteren, ze worden zelfs door onze criminele staatsmensen aangemoedigd om niet-geprikten te discrimineren . Tijdens het einde van het verbale betoog begint de betoger A4-tjes uit te delen. De gehele actie duurt ongeveer 3 minuten. Duurt het langer dan gaat het dermate irriteren dat het uit kan draaien op fysiek geweld oid.

Aan het begin van de Corona hoax, ongeveer 2 jaar geleden kwam er uit Canada redelijk goed voorbeeld van een wel erg pittig verbaal betoog tegen het dragen van die volstrekt nutteloze mondvodden. Als het ietsje minder heftig is, is het ook goed:

Het enige wat deze ECHTE MAN tegengeworpen krijgt is "...Je moet een masker dragen" en "...je mag hier niet filmen". Op zijn vraag of ze echt denken dat het ze gaat beschermen tegen een virusje krijgt hij geen antwoord. Hij krijg geen antwoorden en geen tegenwerpingen in zijn betoog, ook niet vanuit het rijtje wachtende andere mannen. Wat moeten ze zeggen? Hij heeft gelijk. Wanneer alle niet- geprikten deze methode gaan hanteren ten aanzien van de horeca en haar bezoekers, en eventueel ook andere branches die QR vereisen, dan wordt het voor de mensen die wel naar binnen mogen ineens minder aantrekkelijk om de horeca/ andere branche te bezoeken. Je kunt immers nooit weten of er weer zo'n ordeverstoorder binnen komt vallen! Hiermee zullen de mensen zonder QR code de sector kunnen dwingen om zich tegen het discriminerende beleid van de overheid te keren. Horecabezoek wordt ineens een stuk minder aantrekkelijk met al die onberekenbare herrieschoppers!
Soloacties hebben vermoedelijk weinig nut. De betoger in kwestie wordt dan weggezet als zotje. Dit type actie dient men met minimaal 6-10 mensen in een horecagebied uit te rollen voor sorteren van "impact".
Na het betoog of tegen het einde van het betoog kun je, als de gelegenheid het toelaat, een A4-tje met het betoog in schrift plus aanvullende informatie achterlaten. Desnoods rondstrooien!! Er kan een telegram groepsapp voor aangemaakt worden zodat de actie afgestemd kan worden. Ook is het natuurlijk erg belangerijk dat je dit betoog thuis oefent! En laat je niet van de wijs brengen door onderbrekingen vanuit het publiek.

Voorbeeld van een eenvoudige flyer: