Taking the garbage out

Gewijzigd 1 maart 2023

chemtrailing en het veroorzaken van bosbranden


Recent zijn er geheime documenten naar buiten gekomen uit het Amerikaanse leger dat er middels chemtrailing wereldwijd ongekend heftige bosbranden voorbereid worden. Wanneer de condities optimaal zijn wordt de bosbrand ontstoken.


Introductievideo


Geoengineering.com slaat alarm: ge-engineerde bosbranden

De vooraanstaande website Geoengineering.com die alles op het gebied van geoengineering behandelt slaat alarm. Er zijn documenten naar buiten gekomen waaruit blijkt dat het Amerikaanse leger met behulp van chemtrails grote bosgebieden prepareert om ze uiteindelijk met direkt vuurkontakt in brand te zetten.
Alom wordt aangenomen dat de chemtrailing operaties zoals we ze kunnen waarnemen een operatie is die door het Amerikaanse leger gecoordineerd wordt en de gehele aarde bestrijkt. Met behulp van herbiciden (een biocide- bestrijdingsmiddel variant die vegetatie treft) wordt de grondvegetatie in bosgebieden gedood zodat die tot brandstof dient bij een toekomstige bosbrand. Zo'n voorbereiding beslaat ongeveer een half jaar en de weersomstandigheden moeten het toelaten. Minstens 2 maanden geen neerslag, zeer lage luchtvochtigheid en wind. Die weersomstandigheden kunnen gecreerd worden met HAARP en verhitting van de atmosfeer met elektromagnetische straling (EMF).

Brandbestrijders geven vaker aan dat bosbranden veel agresiever woeden en "out of control" alle kanten op gaan. Stoffen die met chemtrails over natuurgebieden uitgegoten worden zijn Barium, Strontium en aluminium. Deze stoffen worden opgenomen door de boom en zorgen ervoor at de stam en de wortels geheel wegbranden. De agressieve wijze van branden creert vortex- achtige winden die de branden enorm accelereren. Het woud brandt volledig op. Dichte bosgebieden hebben een andere behandeling nodig dan een wat opener woud. In dichte bossages worden de chemtrailsprays tegengehouden door de boomtoppen. In die situaties wordt ontbladeringsniddel toegepast. Het blad sterft en blijft aan de takken zitten zodat het kan dienen als brandstof.

Agenda 21 van de Verenigde Naties

Het vernietigen van vegetatie is een wapen wat ingezet wordt om mensen weg te krijgen uit "rural eareas", de buitengebieden. Agenda21 dicteert dat menselijke huisvesting enkel nog in stedelijk gebied toelaatbaar is en niet meer in natuurgebieden. Onze bestuurders zijn geen goden en wij als bevolking zijn niet machteloos. Bevolkingen zullen dit tij moeten keren want onze leiders zullen dit niet gaan doen voor ons.
Meer over de sinistere Agenda 21 van de verenigde naties hier.

DEW: De mogelijke "ontstekers", Directed Energy Weapons

Wat is DEW? Meer in een korte video HIER. Er bestaan satelieten met dergelijke wapens aan boord. Deze zijn vermoedelijk in onderstaand filmpje in Lytton en Paradise gebruikt, mede gelet op de lange strepen op de berghellingen bij Paradise.

Hieronder twee foto's van hetzelfde kleine dorp in Amerika: Lytton. Gesproken werd over een wildfire, een bosbrand.
Echter, de bomen rondom het dorp zijn in tact maar alle huizen zijn volledig afgebrand! Alles wijst hier op DEW.
Update: naar aanleiding van de branden op Hawaiï in 2023, op het eiland Maui om exact te zijn, is er een speciale pagina over Directed Energy Weapons aangemaakt. Bekijk die pagina HIER.

Lytton, Canada en Paradise, California U.S.A.