Affiches die beklijven

Gewijzigd 19 april 2023

Albert van de Ven en zijn Gezond(e) Verstand


Albert van de Ven schrijft een column over valse complotten in (het "staats"blaadje) Gezond Verstand. Hij hoort daar zelf bij, bij die valse complotten, want óók hij draait het standaard riedeltje over ijskristaalen en waterdamp af.
We gaan deze valse complotpractiseerder eens onder de loep nemen. Aan zijn gestructureerde wijze van "debunken" te zien heeft deze albert mogelijk ervaring opgedaan als "troll" op diverse fora. Zijn 13 in een dozijn naam wekt de indruk dat hij een pseudoniem gebruikt en hij plaatst geen profielfoto van zichzelf wat gebruikelijk is bij collumnisten. Verder zet OOK HIJ mensen die een andere opvatting hebben dan hij en de overheden weg als "complotdenkers". De seinen kunnen op oranje dus. Controlled opposition?
Neem de wetenschap mee dat alle mediabedrijven ter wereld in handen zijn van uiteindelijk 5 partijen. Alle 5 zitten ze in het WEF en doen ze dus mee aan de U.N. Agenda 21. Het zou me overigens niks verbazen dat hij deze pagina als leidraad genomen heeft. Gezond verstand heeft ook weer een symbool in haar logo wat occult interpretabel is: de UIL.


Introductievideo


Deze video is gemaakt in Breda op 8 augustus j.l. Dagelijks wordt de lucht boven Breda op deze wijze verminkt. Net als onze gezondheid op de midden- en langere termijn. Meer over chemtrailing in Breda hier. Doch het zalvende mantra van onze overheid en haar "specialisten" luidt: CONDENS EN IJSKRISTALLEN:

Hieronder dan het schrijfsel van onze Albert van de Ven. De door Albert en zijn Gezonde Verstand gebruikte illustratie zegt genoeg over hoe hij en zijn blaadje aankijken tegen mensen met een politiek incorrecte, kritische attitude.
Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

1

Wereldwijd hebben overheden laten zien onbetrouwbaar te zijn in hun argumentaties en beweegredenen betrefffende de uitrol van het Covid-19 "vaccinatie" programma. Verder in dit artikel "covidprik" genoemd. Het is geen vaccin maar gen-therapie en een 5G ip/controle en genocideinstrument. De algehele natuurlijke weerstand wordt ondermijnd. Deze prikken bevatten stoffen die kanker in de hand werken. Informatie daarover is hier te vinden. Wantrouwen ten aanzien van die overheden waar onze Albert het over heeft is dus volkomen te rechtvaardigen. Albert beweert heel boud dat chemtrails niet bestaan maar overheden geven wel toe dat ze dit doen?? Boven Groot Brittanie is rond 2005 met chemtrails een "germs" experiement op de Engelse bevolking uitgevoerd. Zie verderop in dit artikel.
De Spaanse overheid heeft toegegeven dat er in overleg met de U.N. getrailed is boven Spanje met pesticiden. Zie deze pagina.Ze gebruikten de bekende afgezaagde voorwendselen: klimaat en Corona. Maar ja Albert zal wel gelijk hebben want aan HEM vertellen ze ALLES!

2

Deze man heeft ook kennis van luchtvaart techniek:

Zijn uitlatingen kunnen gestaafd worden aan dit PDF .
Hij klapte uit de school en kan nergens meer een baan in zijn vakgebied vinden.
Kaderleden probeerden deze technici wijs te maken dat het om sproeivliegtuigen ging maar dat werd op een zeker moment niet meer geloofd. Dit is hoe verrot deze sector dus in elkaar zit. De bewering van Albert dat hij beschikt over kennis van luchtvaarttechniek en atmoferische zaken zegt ons dus niets. Kennelijk is er een glazen wand tussen personeel wat er van weet en degenen die erbuiten gehouden worden.
Meer over die selectieprocedure hier

3

Een condensspoor of een ijskristallenspoor blijft niet een halve dag hangen. Deze chemische sporen blijven namelijk ook uren zichtbaar wanneer er geen temperatuursverandering aankomt. Het omgekeerde is eerder waarschijnlijk. Van overheidswege krijgen burgers geen eerlijke informatie. Alle overheden hangen het condens/ ijskristallen mantra aan. Van desinformatie kan alleen sprake zijn als de informatie die langs officiële weg naar buiten komt KLOPT.
Daarom dit advies: Doe zelf observaties wanneer er veel sporen in de lucht zijn en VOLG 1 ZO'N SPOOR! Meer is echt niet nodig om te kunnen concluderen dat zaken niet in de haak zijn daarboven. Do your research!

4

In het geval van contrails is deze argumentatie correct. Maar het gaat hier echter over chemicaliën die uitgestoten wordt welke deze sporen veroorzaken. Albert ontkent dat. Punt.
Onderstreept staat "ons onnatuurlijke gedrag" . De burgerij wordt een schuldcomplex aangepraat.

5

Met andere woorden: "Het is, ALS er al iets aan de hand is daarboven, jullie schuld, jullie hebben dat gedaan want jullie, de mensen op aarde" vervuilen de lucht" oid. -> Het ging hier toch om onschadelijk condens?->zaken omdraaien-> Troll

6

De toestelen van de BURGER luchtvaart maken deze strepen. Militaire toestellen natuurlijk niet. Aanname? Hier zien we weer dat de burgerij de veroorzaker moet zijn. Het is allemaal onze schuld. Chemtrailing operaties zoals Operation Skyfold zijn USAF (United States Airforce) operaties! Leuk geprobeerd Albert.
Foto's van pompen, kleppen en complete installaties dit PDF en PDF here

7

De beperktheid van die groep maakt die groep ook kwetsbaar voor missanden. ("We houden dit onder ons, de verrader is dus snel gevonden. Wees gewaarschuwd!") Er is dus veel moed voor nodig om uit de school te klappen.

8

Albert blijft hameren op "de burgerluchtvaart". Waarom? Zoals al eerder aangegeven is het een USAF operatie waar geen enkele burger zicht op heeft. Het is een geheime missie. Zoals al eerder aangegeven is er tweedeling in het personeelsbestand; je werkt er aan mee of niet. Indien wel dan zwijg je, indien niet dan weet je domweg niks van chemtrailing en zul je het eerder afdoen als onzin. Zijn deze mechanismen anders op micro-niveau? Iedereen met enige mensenkennis weet dat dit zo werkt. Maar met deze "Albert" is het een ander verhaal.

9

Burgerluchtvaart gebruikt aangelengde brandstof. SHELL produceert dit. Een passagiervliegtuig vervoert passagiers, geen chemicaliëntanks. Plaatsgebrek. Vrachtluchtvaart idem. Leuk geprobeerd Albert.

10

Motoren zijn vele male efficienter geworden in hun verbranding. Het verbruik van de motoren ligt dus lager. Terugkomend op Alberts verhaal dat 1kg kerosine zou resulteren in 1,4 kilo water zou twintig jaar terug dus vele malen hoger moeten zijn geweest, en zouden er NU dus juist MINDER strepen zichtbaar moeten zijn en TOEN juist MEER. Het toestel legt een grotere afstand af per liter kerosine. ten opzichte van 20 jaar geleden. Dat er MEER GEVLOGEN wordt doet hier niks aan af.

11

Punt 8

12

Alsof de geo-engineering optie wenselijk is:
Mooi voorbeeld van hoe het zogenaamde cloudseeding met behulp van chemtrails mis kan gaan:

Hier is een artikel waaruit blijkt dat chemtrails al lang ingezet worden als wapen. Tegen wie? Lezen dus!
Neem deze ook meteen maar even mee, Albert. USAF/ Britse luchtmacht experimenteerde op de Britse burgerij met "germs", zink cadmium etc. middels..eh..chemtrails. PDF:

Bron

13

Albert bemoeit zich er ook mee dus waarom Bill niet?

14

De nevel vormt een isolatiedeken en de aarde blijft langer warm. De afgifte naar de hogere luchtlagen van warmte wordt belemmerd. De aarde warmt op. Chemtrails. Het is dus andersom. Houdt dit in de gaten wanneer er 30+ temperaturen voorspeld worden. Daags daarvoor zware chemtrailing sessies. Alles is zelf te observeren. Kijk eens wat vaker in de lucht en minder op je mobieltje. Er gebeurd daar vanalles!

15 en 16

Albert slaat aan het algemeniseren. Verder bevestigd Albert hier dat hij een "overheidstroll" is. Hij haalt argument van stal dat complotdenkers het helende en zalvende overheidsbeleid in de wielen rijden en daarom schadelijke mensen zijn. Hij draait het om; Wij mogen overheidsbeleid niet in twijfel trekken. Wetenschap werd echter door deze corrupte overheden gepresenteerd mbv. "specialisten", en niet door gerenomeerde wetenschappers. Weterschappers die malversaties aan de kaak stelden werden in de media geframed en hun carriëres werden vernield. We merken hierbij dus op dat overheden overal ter wereld hun reet afgeveegd hebben met "wetenschap" getuige de Covid-hoax. Mensen worden ziek en sterven aan de covid-prikken. Niet aan een "Covid" virus wat nimmer geisoleerd is. Ook op het gebied van chemtrailing is een sterke contra- andersdenkenden operatie gestart. Albert mag hieraan meedoen.
Een fragment uit een Amerikaanse hoorzitting over chemtrails uit het vorige decenium over schadelijke, niet te verklaren milieuvervuiling:

PDF over de nano -aluminiumdeeltjes en de extreme schadelijkheid ervan op PDF hier te vinden


Deze Albert kan wellicht bogen op kennis van luchtvaart en atmosfeer. Maar uit welke hand eet hij?
De burgerij wordt ook door Albert (zo noemen we hem dan maar) een schuldcomplex aangepraat. Een ieder met scepsis naar overheden toe is bedreigend voor de samenleving. Alles wat er op het gebied van klimaat mis aan het gaan is is de schuld van de mens zelf! Of niet soms? ...Albert...

Chemtrailing moet onmiddelijk stoppen want er staat volgens vele ECHTE wetenschappers een ecologische ramp voor de deur die zijn weerga nimmer kende.Ga naar Chemtrails in Nederland.

Ga naar Chemtrails inzendingen.