Affiches die beklijven

Gewijzigd 18november 2021

Academici in Engeland bezorgd om stijging overlijdens jonge mannen na vaccinatie

Allereerst een globaal beeld van de infectieaantallen per vaccinatiestatus tussen week 38 en week 41 in de UK, de cijfers tussen "ongevaccineerd" en "ontvangen 2e dosis" spreken boekdelen.


Stijging sterfte van 15- 19 jarigen na vaccineren verdient nader onderzoek. Mortaliteit is gestegen onder jongeren sinds 1 mei 2021 toen de "vaccins" vrijgegeven werden. Opvallend is de stijging van overlijdens in de groep 15- tot 19 jarigen. Een sterke stijging van het aantal ambulance oproepen na aanleiding van bewusteloosheid of een cardiologische aandoening is waarneembaar sinds de uitrol van de Covid vaccinaties. Steiging van “mortality rates” wordt "striking" genoemd na de eerste vaccinatieronde in Mei 2021.
Deze overtreffen overigens ruimschoots de overlijdens aantallen van de ongevaccineerden.


Stijging van ambulance oproepen na 1 mei 2021 na de uitgifte van de eerste dosis. De lijngrafiekjes zetten ambulance oproepen stijging door "cardiac arrest" en flauwvallen naast de grafieklijn van het aantal oproepen bij een hittegolf of extreme koude. Uitslagen na aanvang vaccinatieronde in de grafiek zijn waarneembaar.

Lees hier het volledige, zeer uitgebreide en helder uiteengezette artikel van het Engelse Hart, een initiatief/ groepering van Engelse artsen, economen, psychlogen en diverse academici die gemeenschappelijke zorgen hebben over de policy en aanbevelingen betreffende de “pandemie”: Website van HART

PDF hier