Affiches die beklijven zonder te plakken

Gewijzigd 3 december 2022


Pas op met mondkapjes!


mondkapjes zijn gevaarlijk

Nu in veel landen overheden het dragen van mondkapjes verplichten, rijst de vraag of wel goed is nagedacht over de consequenties die dit kan hebben voor de gezondheid. Henk Kuiken uit Veldhoven, emeritus hoogleraar industriële wiskunde aan de TU, waarschuwt voor een te hoge concentratie kooldioxide.
Onder een mondkapje zal de samenstelling van de lucht anders zijn dan in de buitenlucht. Het komt erop neer dat door de ademhaling het zuurstofgehalte lager en de concentratie kooldioxide hoger zal zijn tussen de mond en het mondkapje. Bij de goedkope, los aanliggende kapjes zijn de verschillen wellicht beperkt. Via de losse zijkanten kan voldoende uitwisseling van uitgeademde en verse lucht plaatsvinden. Bij de duurdere, zeer strak aanliggende kapjes is het verschil wellicht te groot als het kapje gedurende langere tijd wordt gedragen.
Een lagere zuurstofconcentratie is niet al te bezwaarlijk. Iedereen die in de bergen heeft gewandeld weet hoe goed men zich kan voelen als het zuurstofgehalte 10 of zelfs 20 procent lager is dan bij ons op zeeniveau. Met een verhoogde concentratie kooldioxide ligt het anders.
Als het 'ademhalingsapparaat' gedurende langere tijd moet functioneren in een omgeving met een verhoogde concentratie kooldioxide zal de concentratie van dat gas in het bloed ongetwijfeld toenemen en hebben we te maken met hypercapnie, een aandoening met allerlei nare bijwerkingen. Mensen met COPD kunnen daarvan meepraten.
Als een mondkapjesplicht wordt opgelegd en men laat het aan de mensen zelf over die kapjes aan te schaffen, zullen er ongetwijfeld velen zijn die kiezen voor de dure kapjes, omdat ze in de veronderstelling verkeren dat het duurdere tevens het beste is.

Koffiefilter

Het bepalen van de samenstelling van de lucht tussen het mondkapje en de mond ligt op het terrein van de stroming door poreuze media. 
Het mondkapje is hierbij het poreuze medium. Het kooldioxidemolecuul zo klein is dat het zonder meer door de minuscule openingen van het mondkapje de buitenwereld instroomt. Het gaat hierbij echter niet om individuele moleculen maar om een gas. Dat je een gas niet zomaar vrijelijk door een poreus medium kunt laten stromen ondervind je als je door een koffiefilter probeert te blazen. Na enige tijd moet je het filter opzij leggen als je niet wilt stikken.

Wet van Darcy

Voor de stroming door poreuze media geldt de aloude wet van Darcy. Die houdt in dat de hoeveelheid fluidum die door een poreus medium stroomt evenredig is met de aangelegde drukgradient. Dit is het verschil tussen de de druk die men door het blazen opwekt en die van de buitenlucht. Voorts spelen parameters zoals de viscositeit (stroperigheid) van het geblazen medium, hier het kooldioxidegas, en de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van het filtermateriaal een rol. Al met al zal de achter het masker gevangen uitgeademde lucht een hogere concentratie kooldioxide bevatten dan de 0,03 procent van zuivere lucht. Het lijkt mij niet gezond om vele uren in zo'n atmosfeer te vertoeven, bijvoorbeeld op een uren durende lijnvlucht naar de VS of Australië.
Hier zou toch iets over gezegd moeten worden door het RIVM, hoewel het twijfelachtig is of er iemand in dat instituut werkt die de wet van Darcy kent.Mondkapjes zijn nagenoeg zinloos bij virusbestrijding; Deens staatsziekenhuisonderzoek www.rd.nl

PDF van www.rd.nl
Opfrissen met Carla


Onze zeer wijze Grote Leiders hebben in hun doorluchtige alwetendheid besloten om de mondkapjes- draagplicht in winkels e.d. weer in te voeren. Deze "beschermingsmiddelen" vormen een direkte bedreiging voor onze weerstand.
Zo ook de handgel; dit bevat zoveel alcohol dat kinderen er theoretisch gezien alcoholist van kunnen worden. De opname van alcohol via de huid is procentueel zodanig dat dit risico er is. Wat betreft mondkapjes, handgel enz. daarvoor geldt dus NIET: "Baat het niet dan schaadt het niet" ---> Het BAAT dus NIET en het SCHAADT WEL! Mondkapjes bevatten micro-plastics die belastend zijn voor je lever/ limfklieren enz. Langdurige blootstelling van deze stoffen kan leiden tot een verandering van het metabolisme, hormonale processen wijzigen en chronische ziekten liggen daarmee op de loer. Ook tandvleesontsteking, Carius, dus ook risico op longschade, darmflora wijzigt. Schimmels/ bacteriën aan de huid, in de longen door mondkapjes die langs die weg dus je immuunsysteem weer omlaaghalen. Er is uit Duits onderzoek gebleken dat de witte mondkapjes Grafeen en Pesticiden (moeten bacteriën en schimmels bestrijden; wat is nu erger, de kwaal of de remedie? ) bevatten. Giftig dus. Ook is er onvoldoende zicht op wat deze schadelijke stoffen voor invloed zullen hebben op de ontwikkeling van kinderen.Ook komt de ecologische footprint aan bod; dat is evenzeer schrikken. Deze zaken zijn zeer belastend voor mens en milieu en schieten hierdoor hun doel voorbij! Kinderen lopen een ontwikkelingsstoornis op omdat ze 1,5 meter van elkaar af moeten staan. Zo leren ze geen grenzen kennen en blijven ze dus op het intermenselijke vlak onderontwikkeld.
Luister niet naar die Crimi-clowns van ons nieuwe kabinet, maar doe hier je voordeel mee: luister naar Carla!