Taking the garbage out

Gewijzigd 12 september 2023


Wind turbines: moeten we hier verder mee?


Duizenden walvissen sterven door windmolenparken

Agenda 21 van de United Nations: wanneer is genoeg nu eindelijk genoeg? Dit maakt onze wereld kapot.
Het gezoem van deze zware machines maakt navigeren voor deze kolossen onmogelijk. Kijk de video-trailer:


Meer op deze webpagina.

PDF daarvan hier te downloaden.

Struivogelpolitiek

Eerste video van een heeeeeele poos terug. Nota bene,de NPO heeft dit op haar website staan. Nog wel. De tweede video beschrijft waar klimaat-realisten nu al voor vrezen: Het windmolenafval.

Website gefinancierd door U, de belastingbetaler, van de NPO hier
PDF daarvan is HIER te downloaden.

Windmolens zijn schadelijk voor zowel mens als dier. De wieken verduren door uv-straling en slingeren daardoor micro-plastics in de rondte die duizenden jaren in de natuur rond blijven slingeren. Deze micro plastics belanden dus uiteindelijk in voedselketens. Vogels vliegen zich te pletter op grote schaal en insecten worden machinaal verpletterd in enorme aantallen (115.000 kg in Nederland). En met de insectenstand is het toch al niet best meer gesteld. Laag frequente geluiden van molens verminderen de hartfunctie met 20%??? Wederom doublespeak, is dit dan soms ook weer een depopulatieinstrument van de U.N.??? Ook kunnen windmolens een gevaar voor hun omgeving opleveren omdat ze in de winter aangevroren wieken kunnen hebben. Het ijs op de wieken wordt gecatapulteerd en kan ferme schade veroorzaken.
Hier een PDF over een geval van vallend ijs in Rozenburg. In eerste instantie werd er natuurlijk ontkend dat het ijs van de windmolens afkomstig was.. Hier zijn al doden door gevallen.


  • De molen waar dit bord bij hoort is 1 van vier
    en staat naast een fietspad (dordrecht naast de Merwede)

Over windenergie moeten we dus nagaan wat het ons werkelijk gaat opleveren want veel factoren hebben niet zo zeer iets te maken met een schonere/ gezondere leefomgeving, maar eerder met verdienmodellen en afspraken tussen overheden en fabrikanten die gemaakt waren, lang geleden. Afspraken op basis van de toen geldende inzichten, inzichten die inmiddels bijgesteld zijn door practische ervaring en kostenafwegingen.

Humanitaire ramp in China om Nederlandse windmolens

Bij de productie van windmolens in, jawel, China sterven vele werknemers aan de gevolgen van de productie van de magneten voor de turbines:
"Deze neodymium‐magneten worden hoofdzakelijk in China gefabriceerd omdat daar, in de omgeving van de plaats Baotou, tegen de grens van Mongolië aan, de kostbare zeldzame grondstoffen worden gevonden die nodig zijn om de neodymium‐magneten te maken. In Baotou moet het neodymium worden gescheiden van uranium en thorium, twee radioactieve materialen. De stoffen worden na winning en verwerking van neodymium samen met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren. Grondwater wordt besmet met radio‐actieve straling, de lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen en planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek."
Hier een PDF daarover

Deze technologie is dus eigenlijk al achterhaald en zou moeten verdwijnen.

Ecologische footprint

De fundering van een windenergiemolen behoeft 34 ton bewapening en 400kubieke meter beton. U kunt zich wel voorstellen hoe het met deze funderingen zal lopen als we er eindelijk in berusten dat windenergie in zijn huidige vorm toch niet zo'n goed idee is. Die gigantische betonnen funderingen blijven in de grond zitten want verwijderen is te kostbaar. Als het bij enkele exemplaren bleef zou het niet zo bezwaarlijk zijn. Het zijn er inmiddels duizenden. Volgende generaties zitten dus opgescheept met die rotzooi. Kijk maar hoe dat gegaan is met de bunkers uit de tweede wereldoorlog die her der verspreid staan in Nederland. Net als met elektrische auto's wordt niks gezegd over die zware ecologische footprint. Wat betreft e-cars kunt u hier uw licht opsteken.
Bij e-cars zie je juist een steiging van CO2 met 10 -40 % per auto. Voor de batterij van een e-car moet 500 ton grond verzet worden voor de lithium- en cobalt winning. Bij een windmolen zal dat een veelvoud hiervan zijn gelet op de grootte van deze machines. Verder zijn er natuurlijk onderhoudskosten. In het geval van een windmolen is dat onder andere 2700 liter smeerolie per 8-12 maanden! Voor de koeling wordt gas gebruikt. Dit ontsnapt wel eens. Voorts wordt er gesproken over hernieuwbare energie. Die term is in tegenstrijd met zichzelf. Energie wordt verbruikt. Het kan zichzelf dus niet als zodanig vernieuwen. Op=op! Weg=weg! verbruikt=verbruikt! De windenergie die omgezet is in elektra kan bij voorbeeld niet meer terug omgezet worden in wind. Renewable energy/ vernieuwbare energie is een marketing/ pr kreet.
Wat er mogelijk bedoeld wordt met hernieuwbare energie is dat de energie BRON nimmer opverbruikt zal zijn. Waterkracht/ wind. Hernieuwbare energie als zodanig KAN NIET! We moeten ook de ontbossing in ogenschouw nemen die gepaard gaat met de aanleg van windmolenparken. Zie de video hieronder daarover met opnamen daarin over Zweden en haar windenergie ambities en hoe dat ten koste gaat van kwetsbaar natuurgebied.
Ga naar deze pagina over werkelijk schone energie. Technologie die hoogste waarschijnlijk verborgen gehouden wordt om commerciële redenen; Tesla technology. De patenten daarop zijn hals over kop ingepikt door het amerikaanse leger.

Windenergiemolens niet schadelijk voor onze leefomgeving? Meer documentatie over windenergie: HIER

Hieronder de documentaire van Marijn Poels over de windenergiemolens en de schrikbarend zware ecologische footprint die die dingen hebben. Ook komen de astronomische economische belangen van banken etc. voorbij.

Video

  • Een arend wordt hard geraakt door een wiek van een windmolen

Images

Eerste foto hier onder: dikke laag met geplette insecten op een wiek. Tweede fotohieronder: De wieken zijn niet recycleerbaar. Hier worden ze dan maar in de grond gestopt. Het lijkt een beetje op die andere energiewinning waarvan in eerste instantie gezegd werd dat ie schoon was: kernenergie. Het afval daarvan is eveneens schadelijk voor de natuur.

Documentatie

MOT de onderste steen boven? Doe je tegoed aan de PDF's hieronder:
-Windenergie- 300 pagina tellend PDF over diverse omgevings-en gezondheidsonderzoeken.
-Windenergie- Nissenbaum- acoustische overlast en de schadelijke gevolgen
-Windenergie- Het wind-turbine sybdrome
-Windenergie- Windmolens en hun dodelijke keerzijden