Geen nieuws, enkel weergave

Gewijzigd 4 april 2024

Zonnestroom


Energieleveranciers rekenen terugleverkosten voor stroom die opgewekt is door uw zonnepanelen

Laat uw zonnestroom niet langs uw slimme meter glippen! Maak een tweede meterkast!

Stroom moet worden opgewekt. Dat kost geld dus je stroomrekening is daar een vergoeding voor. Zou je zeggen.
Stel: u heeft een bedrijf. U bestelt spullen voor uw voorraad. De leverancier komt de spullen brengen. Gaat u dan kosten rekenen om de versnelde slijtage van het asfalt van uw bedrijfsterrein te compenseren? Was het niet eerder andersom?
De leverancier vraagt een vergoeding voor het bezorgen. Wanneer je dus een “tolheffing” gaat introduceren naar uw leveranciers toe om de slijtage van uw asfalt te compenseren, dan is het snel gedaan met de aanleveringen en kunt u de tent wel sluiten.

Energieleveranciers doen dit dus gewoon. Ze eisen een vergoeding wanneer jij hun belevert. De stroom die opgewekt is met uw zonnepanelen wordt immers door hun doorverkocht! Maar ze vragen een heffing voor het gebruik van hun infrastructuur. En die infrastructuur is vaak niet eens hun eigendom. Verder voeren ze het argument aan dat er een soort van concurentieslag ontstaat tussen u en uw energieleverancier; doordat u ook stroom produceert wordt de prijs van de stroom gedrukt in hun nadeel. Ontstaat er nu dus niet een situatie dat de grote energieleveranciers hun legitimiteit aan het verliezen zijn? Gaat het moment dan komen dat er een tweede meterkast moet komen zodat volledige leveranciersonafhankelijkheid ontstaat? Nee. Een aansluiting op het vaste stroomnet is verplicht gesteld door onze overheid.
Zo slim zijn ze wel.

Wanneer je het echt slim wilt aanpakken dan zorg je dat het hele huizenblok zonnepanelen neemt Al deze panelen sluit je aan op een centrale switch, een soort schakelaar. Deze switch gaat bepalen waar energievraag is en stuurt de stroom van de zonnepanelen vanuit het gehele blok naar die plaats. Immers is niet iedereen tegelijkertijd thuis. En mogelijk heeft u dan al aan 4 panelen voldoende. Een gemiddeld huishouden heeft ongeveer 5 kw per dag nodig. Bent u niet thuis dan verbruikt u niets. Een (inter-)netwerkswitch werkt op een zelfde wijze. Daar waar internet gebruik is daar gaat de bandbreedte naartoe. Computers die uit staan krijgen dan niets. Maar het lijkt erop dat deze apparauur opzettelijk uit de markt gehouden wordt. Ze bestaat immers wel!
Gelooft u nu werkelijk dat de overheid de kip met de gouden eieren zou slachten om een beter en schoner milieu? Stelt u zich eens voor wat de staat mis zou lopen als er geen heffingen op energie meer binnen zouden komen. Dit gaat dan om tientallen miljarden.

Controle

Energieleveranciers stellen steeds vaker terugleversensoren verplicht. Soms gaat er data meteen vanuit de panelen naar de netwerkbeheerders gateway, een soort modem. Ze weten dan precies wat er teruggeleverd word, op de milliwatt nauwkeurig. Ook kan er niet gerommeld worden met behulp van tussenliggende apparatuur om de meting in uw voordeel te manipuleren.
De tarieven zijn soms niet mis:

De techniek

Op basis van enkele instructievideo's voor monteurs krijgen we inzichtelijk hoe het verdienmodel in elkaar steekt.

Mogelijk afschaffen van de salderingsregeling

"Het wetsvoorstel gaat uit van het stapsgewijs afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepaneelbezitters tussen 2025 en 2031. Daarna kunnen consumenten in de zomer opgewekte stroom niet meer verrekenen met hun verbruik in de winter. De organisaties zien dat het animo bij particulieren voor zonnepanelen fors terugloopt."
Jetten morrelt aan salderingsregeling. Onzeker dus dat je de opbrengst kunt blijven verrekenen met je energiefactuur. Meer uitleg HIER, Consumentenbond

Eh, oh ja, de opwekinstallatie moet u wel zelf betalen. Een installatie met 8 panelen is ongeveer 8000 euro. Daarmee wek je teveel stroom op welke handelswaar is en dus moet je daarvoor betalen om er vanaf te komen?
Geloof dus maar niet dat er hier iets weggegeven wordt. Ook met zonnestroom wordt u genept. Hoogste tijd voor de eis om die panelen op een separate meterkast aan te kunnen sluiten. Ook lijkt een samenwerking met de buren voor de handliggend om zo een besloten energieopwek samenwerking op te zetten. Eerder genoemde parasietaire aasgieren blijven zo "buiten de deur". Voorts zou u een "terminator" kunnen monteren VOOR de netstroomtoevoer. U beveiligd uzelf dan tegen terugleveren. We moeten af van de aansluiting van zonnepanelen op het vaste elektranet om deze ontwikkeling in stand te kunnen blijven houden. 75% van de "zonnestroom" wordt teruggeleverd. Wellicht dat het opheffen van de salderingsregeling, die recent verlengd is, kan bijdragen aan het veranderen van die trent. Bezitters van zonnepanelen worden zo gestimuleerd om meer van hun eigen stroom te verbruiken door anders om te gaan met de apparatuur die ze in huis hebben. Anders zou het afschalen van de pv- installatie per gebruiker een optie kunnen zijn om tot volledig pv-stroomverbruik van de zelf opgewkte stroom te komen? Buurt-initiatieven die een gesloten pv-kring opzetten zullen zo snel niet van de grond komen. Daar steken de grote energiejongens zowiezo een stokje voor, en bij velen ontbreekt de dapperheid en het technische inzicht voor zo'n drastische stap! It's all about money. Ook de pv-installaties zijn inmiddels zwaar ge-economiseerd.

Verdraaiing van feiten door RTL4 om de schaapjes koest te houden:

Hieronder miskent RTL4 de opgewekte stroom door de teruggeleverde stroom niet een geleverde dienst maar een tijdelijke opslag op het net te noemen.
De opgewekte stroom wordt doorverkocht! Het elektra-net is geen powerbank! Hoe meer je hierin verdiept hoe meer het een hoax begint te worden.

Jongens en meisjes van RTL4, DEZE IS VOOR JULLIE!
Dit bewijst wederom dat overheidsbemoeienis in marktaangelegenheden niet wenselijk is. Maar Agenda 21 moet er nu eenmaal komen. De slimme meter maakt elektriciteit controleerbaar/ afsluitbaar op afstand. Dus zonnepanelen zijn ook een staatsaangelegenheid geworden want die Agenda 21 MOET uitgerold worden. De zonnepanelen zitten achter de hoofdschakelaar aangesloten en zijn dus ook via de slimme meter op afstand afschakelbaar. Bij zonnig weer schakelen netwerkbeheerders nu al zonnepanelen af omdat er brandgevaar zou komen (overcapaciteit). Met mooi weer zit je dus gewoon netstroom te verbruiken terwijl je een zonneenergie opwekinstallatie van duizenden euro's op je dak hebt liggen. Lees het op deze pagina
Essentieël is dus dat je je paneleninstallatie buiten je bestaande meterkast houdt. U heeft er voor betaald. Het is UW stroom en is door u duur betaald.
-RTL4 met zijn gedraai
-Salderingsregeling rtl4
Na het voortzetten van de regeling zou er "meteen" weer een run op panelen zijn:
-Nationale psychose: opnieuw run op zonnepanelen-salderingsregeling
Wat is er voor nodig om de bevolking in te laten zien dat ze op alle fronten genept worden? Energieleveranciers en regering spannen de burger voor het energieopwekkarretje. Ze laten de burger een installatie kopen en stroom opwekken. Vervolgens plukken overheid en energieleveranciers de vruchten in de vorm van BTW opbrengsten en winstmarges op doorverkoop.

Meer over GRATIS energie HIER

Slagveld onder zonnepanelen door hagel, gigantische schade

Ze zijn kwetsbaar: